ผอ.ปภ.เขต 10 สรุป 4 จว.เหนือบน ถูกน้ำป่าไหลหลากเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย พบว่ามีกลุ่มฝน

Share This:

ผอ.ปภ.เขต 10 สรุป 4 จว.เหนือบน ถูกน้ำป่าไหลหลากความเสียหายส่วนใหญ่พื้นที่การเกษตร ส่วนผวจ.เชียงใหม่ ยังฝให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังเน้นการช่วยเหลือประชาชนเป็นหลัก แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง นำสิ่งของขึ้นที่สูง ส่วนเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย พบว่ามีกลุ่มฝนบริเวณ ดังนี้ สีเหลือง มี 6 อำเภอ สีเขียวมี 19 อำเภอ
943063
นายคมสัน สุวรรณอัมพา. ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ได้สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัย/น้ำป่าไหลหลาก/ลันตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร ทั้ง 4 จังหวัด ดังนี้ 1.จังหวัดเชียงใหม่ 4 อำเภอ อ.แม่ออน ต.ห้วยแก้ว อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง แม่ศึกและท่าผา อ.จอมทอง ต.ดอยแก้ว อ.กัลยาณิวัฒนา ต.บ้านจันทร์ ,2.จังหวัดลำปาง 2 อำเภอ อ.งาว ต.บ้านร้องอ.วังเหนือ ต.วังเหนือ ,3.จังหวัดลำพูน 1 อำเภออ.บ้านโฮ่ง ต.บ้านโฮ้ง 4 หมู่บ้าน และ4.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 อำเภอ อ.เมือง ต.ปางหมู/ต.ห้วยผา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ปัจจุบันทุกจังหวัดสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ฝนได้เริ่มหยุดตกแต่ท้องฟ้ายังมืดครึ่มเมฆฝนปกคลุมในพื้นที่

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า จากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนเลื่อนไหล ต้นไม้ใหญ่หักโค่นกีดขวาง และกระแสน้ำพัดผ่านเส้นทางคมนาคมสัญจร ตลอดทั้งบ้านเรือนและชุมชนที่อยู่อาศัยของประชาชน ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติจากฝนตกหนักดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และขอให้รับฟังข่าวสารการเกิดภัยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงของทางราชการ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ ตลอดทั้งคำแนะนำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชาชนผู้ประสบภัยสามารถขอรับความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกิดภัยได้โดยตรง ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศจากกรมอุตอนิยมวิทยา คาดว่า พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 670 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม คาดว่ามีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงวันที่ 13-15 กันยายน 2559 นี้ จะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่จะมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 องศา เซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อีกทั้งในเช้าของวันนี้ (12 ก.ย.59) เวลา 09.00 น. จาการตรวจสอบ
เรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย พบว่ามีกลุ่มฝนบริเวณ ดังนี้ สีเหลือง มี 6 อำเภอ ได้แก่ จอมทอง ดอยหล่อ หางดง สารภี และสันป่าตอง สีเขียวมี 19 อำเภอ

จังหวัดเชียงใหม่จึงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่สูง ที่ราบริมน้ำ ที่ราบลุ่ม และพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดเชียงใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับภัยอันเกิดจากฝนตกหนักและต่อเนื่อง โดยให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติในระยะ 2 ถึง 3 วันนี้ และให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสัญจรของประชาชน ทั้งนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และตรวจสอบเส้นทาง เขื่อน ฝาย และคันกั้นน้ำ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพื้นที่ของเอกชน หากไม่มีความมั่นคงแข็งแรงพิจารณาแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายให้ทำการแก้ไขโดยด่วน ให้ประสานมิสเตอร์เตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อแจ้งข้อมูลสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นให้แก่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ กรณีเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ใดให้อำเภอประสานการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้รายงานจังหวัดได้ทราบโดยเร็ว หากเกินขีดความสามารถของอำเภอให้ประสานขอรับการช่วยเหลือจากจังหวัดเชียงใหม่โดยเร็วที่สุดต่อไปด้วย

Comments

comments