ผอ.สบอ.16 สั่งอุทยานในพื้นที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮองสอนเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง

Share This:

ผอ.สบอ.16 สั่งอุทยานในพื้นที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮองสอน พร้อมเฝ้าระวังในพื้นที่ 24 ชั่วโมง ในช่วงวันที่ 13-15 กันยายน พร้อมให้ทุกพื้นที่มีการประสานขอควมช่วยเหลือส่วนต่างๆ ได้ทันถวงที ขณะที่อำเภอแม่แจ่มน้ำเริ่มเข้าเอ่อท่วมในเขตตัวอำเภอ ทุกฝ่ายจัดทำกระสอบทรายปิดกั้นน้ำ
สำนัก 16
นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เผยว่าขณะนี้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือ ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยคาดการณ์ว่าพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงวันที่ 13-15 กันยายน 2559 สบอ.16 พิจารณาแล้ว เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จึงให้ หน.อช หน.ขสป และหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัดทุกแห่ง จัดเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมและดำเนินการดังต่อไปนี้
1. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าและดินถล่มตลอด 24 ชม. เพื่อรายงานข้อมูลและแจ้งเหตุต่อ ผอ.ส่วน และ ผอ.สบอ.16 ตามลำดับชั้นโดยให้ทุกหน่วยงานมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน กับผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เทศบาล อบต. สถานีตำรวจ สถานีอนามัย โรงพยาบาล และอื่นๆ ได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำป่าและดินถล่มในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียงให้รายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาและนำกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ให้ประสานการปฎิบัติงานกับนายอำเภอท้องที่ และหน่วยราชการใกล้เคียง จนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ
3. กรณีเกิดสถานการณ์น้ำป่าและดินถล่มเป็นบริเวณกว้างให้รายงาน ผอ.สบอ.16 เพื่อสั่งการสนับสนุนกำลังจากหน่วยงานภาคสนามข้างเคียงเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุ
4. ให้ผอ.ส่วน และหน.กลุ่มติดตามรายงานสถานการณ์ /ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา แก่หน.หน่วยงานภาคสนามในสังกัดอย่างใกล้ชิด แล้วรายงานความคืบหน้าต่อ ผอ.สบอ.16 เป็นระยะจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ
55040
ขณะเดียวกันมวลน้ำป่าจากแหล่งน้ำต่างๆ ของอำเภอแม่แจ่ม ทยอไหลมาร่วมกันในเขตอำเภอแม่แจ่ม โดยเฉพาะมวลน้ำจากตำบลแม่นาจร ทางตอนเหนือ ที่มีเพิ่มขึ้นทำให้น้ำแม่แจ่มเริ่มเอ่อล้นเข้าเขตบ้านเรือนประชาชน 3 ตำบล ตำบลช่างเคิ่ง แม่ศึก และตำบลท่าผา และเขตตัวอำเภอทำให้ชาวบ้าน ตลอดจนทุกภาคส่วนได้ช่วยกันทำกระสอบทรายเพื่อปิดกั้นน้ำตลอดเนวที่น้ำเริ่มเอ่อขึ้นมาเป็นกำแพงขึ้นมาเพื่อไม่ให้น้ำเข้าท่วมจนเกิดความเสียบ้านเรือนของประชาชน

Comments

comments