ใช้กฎหมาย 9 ข้อ 13 หน่วยงานตั้งคณะกรรมการแก้ไขเช่าบ้าน-คอนโดแทนโรงแรม

Share This:

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ เดินหน้าแก้ไขปัญหาเช่าบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม แทนโรงแรม เสนอผู้ว่าจัดตั้งคณะกรรมการแบบบูรณาการมีผลต่อ 9 ความผิด จาก 13 หน่วยงานขึ้นมาทำงาน เพื่อลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ปัญหาอาชญากรรม ความมั่นคง และการป้องโรคระบาด ขณะเดียวกันผู้ประกอบการเริ่มแอนตี้ทัวร์ศูนย์เหรียญในเชียงใหม่ไม่ขายสินและให้บริการ
mvi_5224-mov_000000000
หลังจากเกิดปัญหาการใช้บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ให้เช่าพักแก่นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างควมเดือนร้อนมีการร้องเรียนเพื่อให้ภาครัฐและเอกชนให้มีการแก้ไข ล่าสุดนายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนจากภาครัฐและส่วนที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายปกครอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเหนือเขต 1 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรภาค 5 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และฝ่ายปกครอง ร่วมประชุมถึงกระบวนการแก้ปัญหา การนำบ้านและคอนโดมีเนียมมาประกอบธุรกิจให้นักท่องเที่ยวพำนักอาศัยรายวัน
mvi_5216-mov_000000730
นายพรชัย เผยว่าจากผลการที่ประชุมได้สรุปถึงประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้ 9 มาตรฐานความผิดกับ 13 หน่วยงานราชการ โดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่จะนำเสนอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามกฏหมายทันทีเมื่อทราบถึงกรณีการกระทำผิดโดยอาศัยข้อกฏหมายการกระทำผิดต่อความมั่นคงของรัฐโดยไม่ต้องมีการแจ้งความจากประชาชนหรือมีคู่กรณี.
อย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าวเป็นผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโดยตรง ความมั่นคงเพราะการปรับเปลี่ยนที่อยู่ไม่ตรงตามที่แจ้งกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ปัญหาการกอ่อาชญากรรม การป้องกันโรคติดต่อต่างๆ หากเกิดขึ้นมาแล้วไม่สามารถติดตาม มาตรฐานการให้บริการของการท่องเที่ยวอาจไม่มีคุณภาพ จนนำไปสู่ทัวร์ศูนย์เหรียญก่อให้เกิดผลกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่และผู้ประกอบการต่างๆ ทำให้การจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแบบบูรณาการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดตามข้อกฎหมายดังกล่าวได้ทันที
นอกจากนี้ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการทำหนังสือประกาศไม่รับทัวร์ศูนย์เหรียญเข้าใช้บริการ จำหน่ายสินค้าให้กลุ่มทัวร์แบบนี้เพราะกำลังทำลายระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ทำให้ขณะนี้หลายผู้ประกอบการเริ่มช่วยกันต่อต้านการให้บริการต่างๆ ต่อทัวร์ศูนย์เหรียญ

Comments

comments