ชลประทานเชียงใหม่พร้อมพายุลูกใหม่ ป้องกันน้ำท่วมเมืองเป็นหลัก

Share This:

ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ จัดการพร่องน้ำแม่น้ำปิงเหลือ 1-1.5 เมตร เพื่อรองรับน้ำชุดใหม่ เพื่อแก้ไขน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่จากจุวิกฤติที่ 4.70 เมตร ใช้อ่างแม่หยวกรองรับน้ำดอยสุเทพ ขณะเดียวกันเป็นห่วงอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอาจมีน้ำเกินความจุทำให้ต้องระบายทิ้ง ส่วนน้ำแม่ปิงทางเชียงใหม่คาดไหลลงเขื่อนภูมิพลราว 10 ล้าน ลบ.ม.เศษชุดแรก ส่วนสองเขื่อนใหญ่รองพายุได้ 2-4 ลูก
13-09-59-2-%e0%b8%9c%e0%b8%ad-%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%88
นายเจนศักดิ์ ลิ่มปิติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าขณะนี้ได้จัดเตรียมแผนรองรับน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ ขึ้นมาไว้ทุกด้านในการป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมส่งผลกระทบในเขตเมืองเชียงใหม่ขึ้น ได้พร่องน้ำจากประตูระบายน้ำแม่น้ำปิง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง เชียงใหม่จากเดิมลงให้น้ำเหลือ 1 – 1.5 เมตร และพร่องระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่หยวก เปิดประตูระบายน้ำจากดอยสุเทพ ลงคลองชลประทานเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าเมืองจนทำให้เกิดน้ำทัวมขังเมือง โดยเฉพาะช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน เพราะตัวเมืองเชียงใหม่จะมีจุดวิกฤตน้ำท่วมเมืองที่ 4 เมตร 70 เซนติเมตร หากมีการพร่องระบายน้ำไว้เพื่อรองรับน้ำใหม่ที่จะไหลเข้ามาจะรองรับทำให้ในตัวเมืองไม่เกิดน้ำท่วมขึ้นมาได้
13-09-59-2-%e0%b8%9c%e0%b8%ad-%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%88
อย่างไรก้ตามยังกังวลถึงอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่จะมีปริมาณน้ำมาก ทำให้ต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจเพื่อดำเนินการระบายน้ำออกเพื่อรองรับปริมาณน้ำใหม่เข้ามา ส่วนเขื่อนใหญ่ 2 แห่งยังรองรับน้ำได้อีกมาเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง รองรับพายุได้ 2 ลูก และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อเภอดอยสะเก็ด รองรับได้อีก 4 ลูก เพราะฝนที่ตกไม่ได้อยู่เหนือเขื่อนน้ำไหลเข้าเขื่อนมาก ส่วนน้ำชุดแรกแม่น้ำปิงจากลำน้ำสาขาต่างๆ คาดว่าจะไหลลงเขื่อนภูมิพลราว 10 ล้าน ลบ.ม. เศษ

Comments

comments