ต้นสนอายุกว่า 100 ปีล้มทับขว้างบันไดนาคทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ

Share This:

เกิดต้นสนล้มทับขว้างบันไดนาคทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ เจ้าหน้าที่ภาคส่วนเร่งเข้าเคลียร์เพื่อเปิดเส้นทางการเดินขึ้นบันไดให้กับนักท่องเที่ยว ส่วนความเสยหายรอการประเมินอีกครั้ง
20057
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายปรีชา อ่องคำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอยสุเทพ ช่วงเวลา 05.30 น. เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในเช้ามืดของตัวเมืองเชียงใหมร่วมถึงบนดอยสุเทพ อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เกิดมีต้นสนขนนาดใหญ่ อายุราวกว่า 100 ปี ได้ ล้มลงมาพาดช่วงต้นลำตัวพญานาคบันไดขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ ทำให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินขึ้นทางบันไดไม่ได้ เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ปกครองท้องที่ อปพร. เทศบาลตำบลสุเทพ เจ้าหน้าที่อุทยาน และคนงานวัด เร่งตัดต้นไม้เพื่อเคลียร์เส้นทางเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามรถใช้เดินขึ้นดเป็นการชั่วคราว ส่วนความเสียหายเบื้องต้นตัวพญานาคที่เป็นปูนพังเสียหายจากการกระแทกของต้นไม้ ค่าเสียหายรอการประเมินอีกครั้ง
20057
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีมะแม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1927 มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัด 306 ขั้น ภายใน วัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เจ้าบรรจุอยู่ เป็นปูชนียสถานที่ แสดงออกถึงศิลปกรรมล้านนาไทยที่สำคัญ คู่เมืองเชียงใหม่
ส่วนบันใดนาค มี 306 ขั้นเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของวัดพระธาตุดอยสุเทพ มีความงดงามทางด้านศิลปะที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยวผู้มานมัสการพระบรมธาตุ มักจะต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่ด้าน ของ บันใดนาคซึ่งมีทัศนียภาพงดงามและมีเสน่ห์เมื่อมองขึ้นไปตามขั้นใด นักท่องเที่ยวที่มาเยือนครั้งแรกมัก จะเดินขึ้น-ลง ลงบันใดนาคเสมอสามารถเดินทางขึ้น-ลง ได้ตลอดทั้งวัน

Comments

comments