2 อุทยานฯ ปิด 4 น้ำตก ชลประทานระบายน้ำปิงรอน้ำชุดใหม่

Share This:

เชียงใหม่ดอยอินทนนท์ปิดน้ำตก 2 แห่งป้องกันอันตรายต่อนักท่องเที่ยว ชลประทานเชียงใหม่เปิดประตูระบายน้ำ 2 บาน ออกวันละ 14 ล้าน ลบ.ม. เพื่อรองรับน้ำฝนใหม่หลังจากตกหนักช่วงเช้ามืดวันนี้ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ปิดน้ำตกเพิ่ม 2 แห่งน้ำตกแม่สา และน้ำตกตาดหมอก
s__15704114
นายพรเทพ เจริญสืบสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศปิดน้ำตก 2 แห่ง จากจำนวน 7 แห่ง ขอปิดน้ำตกแม่กลางและน้ำตกแม่ยะ จนกว่าสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจะดีขึ้น เพื่อป้องกันเหตุอันตรายแก่ นักท่องเที่ยวเข้าไปใกล้ได้ ขณะเดียวกันได้จัดเจ้าหน้าที่ทุกแหล่งในแหล่งท่องเที่ยวเฝ้าระมัดระวังนักท่องเที่ยว และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด 24 ชม. พร้อมฝากเตื่อนนักท่องเที่ยวที่ใช้ยานพาหนะขึ้นไปดอยอินทนนท์ระยะนี้ ระมัดระวังในการเดินทางและหลีกเลี่ยงบริเวณน้ำตก โดยสอบถามและเชื่อฟังคำเตือนตามป้าย และทำตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ แต่จุดท่องเที่ยวอย่างนาขั้นบันได บรรยากาศ และความหลากหลายของพืช ยังสวยงามสามารถเที่ยวชม

ด้านนายเจนศักดิ์ ลิ่มปิติ ผู้อำนวยการชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าขณะนี้ได้เปิดประตูระบายน้ำตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 2 บาน ยกขึ้น 1 เมตร ทำให้มีการระบายน้ำออกจากแม่น้ำปิงตอนเหนือ 80 ลบ.ม. ต่อวินาที ทำให้มีการระบายน้ำได้ต่อวัน 14 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน ซึ่งมีการพร้อน้ำให้ต่ำกว่าการกักเก็บ 1 เมตร ในระยะนี้เพื่อรักษาระดับน้ำทางตอนบนไม่ให้มีปริมาณมากจนทำให้เกิดวิกฤตน้ำท่วมในเมืองเชียงใหม่ หลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงเช้ามืดของวันนี้ แต่มวลน้ำยังไม่มีการไหลลงมาในแม่น้ำปิง แต่ก็มีการระบายน้ำรองรับไว้แล้ว
%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%81
นายกริชสยาม คงสตรี หนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เผยว่า เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ในบริเวณน้ำตก ของ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่น้ำตกแม่สา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม และน้ำตกตาดหมอก ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย พิจารณาแล้วเห็นว่า อาจเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยว จึงขอปิดการบริการการท่องเที่ยวในพื้นที่น้ำตกทั้งสองแห่ง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสภาวะปกติ ในเบื้องต้น ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนภัยแก่ราษฎร ที่อาจได้รับผลกระทบ ตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

Comments

comments