คืบหน้ากรมศิลปากรเชียงใหม่ตรวจสอบอยู่นอกเขตขึ้นทะเบียนทางวัดเตรียมเร่งซ่อมแซม

Share This:

ความคืบหน้าล่าสุดหลังจากต้นสนอายุกว่า 100 ปี ได้ล้มลงมาทับบันไดนาคช่วงขาขึ้นไปประมาณ 2 เมตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายสุพจน์ พรหมมาโนช ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ เผยว่าเบื้องต้นหลังจากทราบได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบร่วมกับทางวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร ซึ่งตัวบันไดอยู่นอกเขตพื้นที่ขึ้นทะเบียนไว้ ทำให้ทางกรมศิลปากรเชียงใหม่ หารือร่วมกันเพื่อจะร่วมกันดำเนินการซ่อมแซม โดยการซ่อมแซมจุดที่เสียหายต้องตรวจสอบว่ามีกระเบื้องเก่าใหม่ตัวโครงสร้างนาคเป็นอย่างไรเพื่อซ่อมแซมให้กลับมาดังสภาพเดิม แต่การซ่อมแซมจะใช้เวลาไม่นานมากแต่จะต้องรอสภาพอากาศให้ดีกว่านี้ เพื่อดำเนินการคาดจะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน ประเมินเบื้องต้นค่าซ่อมแซม 5 หมื่น ถึง 1 แสนบาท

ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ของวัดเร่งดำเนินซ่อมแซมให้กลับอยู่ในสภาพเดิมเพราะในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมาเที่ยวชมโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศ จะถ่ายภาพความงดงามของบันได้นาค ไปเผยแพร่กันอาจจะเกิดความไม่สวยงามเพราะความเสียหายจากไม้ล้มครั้งนี้ออกไป รอให้สภาพอากาศกลับมาปกติ
สำหรับบันไดนาคทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้น ใน ปี พ.ศ.2081 (ค.ศ.1538) พระเจ้าชายคำ พระโอรสของพระเจ้าเมืองเกษเกล้า ได้ขึ้นครองราชย์เมืองเชียงใหม่ ได้มีการบูรณะซ่อมแซมวัดพระธาตุดอยสุเทพ ได้ไปนิมนต์ พระมหาญาณมงคลโพธิ ท่านได้เป็นประธานก่อสร้างบันไดพญานาคขนาดความยาว 306 ขั้น จากล่างถึงบน ท่านทำหน้าที่ควบคมงานก่อสร้างด้วยตนเอง ตัวพญานาคทั้ง 2 ข้าง ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตกแต่งอย่างปราณีต พญานาคแต่ละตัวมี 7 หัว บันไดนาคนี้สร้างมานานกว่า 400ปี มีการชำรุดไปบ้างแต่ก็ได้รับการบำรุงซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา โดยการบูรณะซ่อมแซมบันไดนาคและตัวพญานาคาครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อปี 2549 โดยกรมศิลปากร

Comments

comments