ปปส.ภาค 5ขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 3/2559 สนใจดูรายละเอียด

Share This:

สำนักงาน ปปส.ภาค 5 กำหนดขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 3/2559 ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ วัตถุมงคล ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร และที่ดิน จำนวน 142 รายการ ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถ.หนองฮ่อ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
1) ดูทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดรายการที่ 1-27,29,32-141 ได้ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.00-16.00 น.
2) ดูทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดรายการที่ 10 ณ สถานีตำรวจภูธรเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.00-16.00 น.
3) ดูทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดรายการที่ 28 และ 30-31 ได้ ณ สถานีตำรวจภูธรสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ในวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.00-16.00 น.
4) ดูทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดรายการที่ 142 ได้ ณ กิจการอาพาร์ทเมนท์ ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 117392 เลขที่ดิน 245 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ค่าพิกัดแปลง 19.9910798,99.8523866)
5) กำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา ในวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.00-16.00 น. และวันที่ 16กันยายน 2559 เวลา 09.00-10.00 น. และดำเนินการขายทอดตลาดในวันที่ 16 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
aaaa
ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดที่ https://www.oncb.go.th/ONCB_OR5/_layouts/15/FSBTSP2013/NewsDisplay.aspx?NewsID=51&DisplayScope=internet%20and%20intranet&NewsList=ONCBNews4&NewsListDisplayName=ONCBNews4&ColumnName=Title,image,VisitedCounts,FormatDate,DateCreate&Newssite=http://www.oncb.go.th/ONCB_OR5&Comment=yes

Comments

comments