เช้านี้ชาวล้านนาพากันเข้าวัดทำบุญวันศีลใหญ่ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ

Share This:

เช้านี้ชาวล้านนาพากันเข้าวัดทำบุญวันศีลใหญ่ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของภาคกลาง ซึ่งชาวล้านนาเชื่อกันว่าเป็นช่วงที่ประตูนรกเปิดปล่อยให้ดวงวิญญานของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้มารับของกินของทานที่ญาติพี่น้องได้ทำบุญอุทิศถวาย ก่นอจะไปร่วม ประเพณี “ตานก๋วยสลาก”
s__3489812
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามวันต่างๆ จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนชาวเหนือ หรือชาวล้านนา พากันไปวัดทำบุญแต่เช้าในวันพระใหญ่ ซึ่งวันนี้เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของภาคกลาง ซึ่งชาวล้านนาเชื่อกันว่าเป็นช่วงที่ประตูนรกเปิดปล่อยให้ดวงวิญญานของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้มารับของกินของทานที่ญาติพี่น้องได้ทำบุญอุทิศถวาย คือ ของที่ทำบุญ เช่น อุปกรณ์ เครื่องปรุง วัตถุดิบในการทำอาหาร อาหารแห้ง อาหารสด อาหารปรุงสุก และผลไม้ตามความเชื่อแบบล้านนา

วันนี้เป็นวันศีลใหญ่ของชาวล้านนา เรียกว่า “วันสิบสองเป็ง”หรือ”วันเพ็ญเดือนสิบสอง” ทางภาคเหนือจะนับเดือนเร็วกว่าภาคกลางและภาคใต้ไป2เดือน วันนี้จึงเป็น”เพ็ญเดือนสิบ”ของภาคกลางและภาคใต้ แต่แปลกที่วันนี้ทั้งภาคเหนือ-กลาง-อีสาน-ใต้ จะทำบุญให้แก่ญาติที่ล่วงลับเหมือนกัน ทางใต้เรียกบุญเดือนสิบ ทางอีสาน(เข้าใจว่านับเป็นเพ็ญเดือนเก้า)เรียกบุญข้าวประดับดิน
s__3489811
ส่วนหลังจากเข้าวัดทำบุญกันแล้วช่วงบ่ายก็จะไปร่วมพิธีทานก๋วยสลาก ตามความเชื่อของชาวล้านนา ประเพณี “ตานก๋วยสลาก” หรือ “สลากภัต” ภาคกลางเรียก ส่วนของชาวล้านนานิยมปฏิบัติกันตั้งแต่เดือน ๑๒ เหนือถึงเดือนยี่เหนือหรือตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี สาเหตุที่ถือปฏิบัติกันเช่นนี้ก็เพราะว่า เป็นช่วงที่ชาวบ้านได้ทำนากันเสร็จแล้ว หยุดพักผ่อน พระสงฆ์ก็จำพรรษาอยู่วัดไม่ได้ไปไหนและบวกกับในช่วงเวลานี้ก็มีผลไม้สุก เช่น ลำไย มะไฟ สมโอ เป็นต้นเมื่อต้นข้าวในนาเริ่มเขียวขจีชาวนาที่มีฐานะไม่ค่อยดีการดำรงชีวิตก็เริ่มขัดสนเมื่อข้าวในยุ้งก็หมดก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะมาถึง ดังนั้นการตานก๋วยสลากในช่วงนี้จึงเท่ากับว่าได้สงเคราะห์คนยากคนจนเป็นสังฆทานได้กุศลแรง

เอวังโหนตุ ศุภมังคละดิถี อัชชะในวันนี้ ก่หากเป๋นวันดี ดิถีอันวิเศษ เหตุเป็นวันปุพพเปตพลีสิบสองเป็งมาจุ๊จอด มาฮอดมาเติง มูลศรัทธาตังหลายก่บ่ได้เคิงใจ๋ ปากั๋นสน๋งขงขวายตกแต่งพร้อมน้อมนำมา ยังนานาโภชนาหาร ถวายเป๋นตาน หื้อเป๋นอานิสงส์อันวิเศษแก่ต๋น ทั้งป๋งปั๋นไปเถิงปุพพการีชนตังหลายหมายมีป้อหม่อนแม่หม่อนเป๋นเก๊า รวมถึงปู่ย่าต๋ายายลูกเต้าหลานเหลน รวมทั้งผู้เป๋นมิตรสหาย เจ้ากั๋มนายเวรเจ้ายุญนายคุณป้อเกิดแม่เกิด สัมภเวสีจิตตวิญญาณตี้ข้องค้างต๋ามน้ำต้าหนตางฮ่อมห้วยคือเมือง ฯลฯ

Comments

comments