ราอี หมดแรงขึ้นถล่มทางตอนเหนือทำเอาน้ำเข้า 2 เขื่อนใหญ่จิ๊บๆ

Share This:

ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ สรุปน้ำเข้า 2 เขื่อนใหญ่ จากพายุราอี ไม่ตรงเป้าหมายเข้าน้อยพายุหมดแรงขึ้นทางเหนือเขื่อน หวังพายุใหม่เข้ามา 2- 3ลูกเพิ่มน้ำเขื่อนใหญ่ ยังกักเก็บน้ำเพื่อรองรับหน้าแล้งปีหน้า ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 129 แห่ง มีความจุน้ำกักเก็บรวมกัน 756 ล้าน ลบ.ม. ปัจจับันมีน้ำจำนวน 267 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ35
17-09-59-1-%e0%b8%9c%e0%b8%ad-%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%aa
หลังจากจังหวัดเชียงใหม่ได้รับอิทธิพลของพายุราอีตั้งแต่วันที่ 12 -15 กันยายน ที่ผ่านมา ส่งหลให้อ่างขนาดเล็กและกลางหลายแห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่เริ่มมีปริมาณน้ำสะสมเพิ่มขึ้น ทำให้ช่วยให้มีการกักเก็บน้ำไว้ให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ แต่เขื่อนใหญ่ 2 แห่งแม่งัดสมบูรณ์ชลและแม่กวงอุดมธารา ผิดคาดน้ำไหลเข้าน้อยกว่าตามที่ชลประทานเชียงใหม่คาดการณ์ไว้ นายเจนศักดิ์ ลิ่มปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าจากการสรุปปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ 12 -15 กันยายน ของพายุ
ราอี ซึ่งเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีน้ำไหลเข้าจำนวน 9.4 ล้าน ลบ.ม. ส่วนแม่กวงอุดมธาราไหลเข้าจำนวน 15.5 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งการไหลเข้ายังคงมีต่อเนื่องแต่ผิดจากการคาดการณืไว้ที่เขื่อนแม่งัดน่าจะมีน้ำไหลเข้าจากพายุลูกนี้ 90 ล้าน และแม่กวง 50 ล้าน เพื่อการกักเก็บปริมาณน้ำไว้ในฤดูแล้งปี 2560 ซึ่งล่าสุดน้ำเขื่อแม่งัดสมบูรณ์ชลจำนวน 114 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43 หากเทียบปี 2558 จำนวน 63 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23 ส่วนแม่กวงอุดมธาราจำนวน 69 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 26 หากเทียบปี 2558 จำนวน 27 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 10 อย่างไรก็ตามหากในช่วงจากนี้มีพายุเพิ่มเข้าอีก 2-3 ลูกเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ทั้ง 2แห่ง โดยเฉพาะขึ้นไปทางเหนือของเขื่อน
ใหญ่จะส่งผลให้มีมวลน้ำไหลเข้าเพิ่มขึ้น เพราะที่ผ่านมาหลดแรงไม่ขึ้นทางเหนือแต่ลงไปทางใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้มีน้ำไหลเข้าน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
17-09-59-1-%e0%b8%9c%e0%b8%ad-%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%aa
โดยอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีน้ำเต็มความจุ 100 % อ่างเก็บน้ำบ้านแม่ตะใคร้ ตำบลท่าเหนือ อำเภอแม่ออน และอ่างเก็บน้ำสันหนอง ตำบลชางเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีน้ำกักเก็บนอยสุดร้อยละ 12 ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 115 แห่ง มีน้ำสะสมรวมกัน 142 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำรวมกัน 50 ล้าน .ลบ.ม. คิดเป็นร้อย 35 ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 129 แห่ง มีความจุของน้ำกักเก็บรวมกัน 756 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ำกักเก็บรวมจำนวน 267 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ35

หมายเหตุแฟ้มภาพครับ

Comments

comments