ประเพณีลอยพระอุปคุต ตามความเชื่อของชาวล้านนาไทย และไทยใหญ่

Share This:

ประเพณีลอยพระอุปคุต ตามความเชื่อของชาวล้านนาไทย และไทยใหญ่ ได้ทำการทำตามความเชื่อในตำนานพระพุทธเจ้า จัดขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
dsc07195
โดยคณะสงฆ์ และประชาชนใน2 ประเทศ ซึ่งทางวัดแม่อายหลวง โดยพระครูวิธานธรรมโสภน เจ้าอาวาส เจ้าคณะอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นเป็นประเพณีบูชาพระอุปคุตทุกปีเป็นระยะเวลา 20 กว่าปีแล้ว ซึ่งทางคนไทย ,ไทยใหญ่ชาวพุทธ ที่มีความเชื่อเรื่องอภินิหารของพระอุปคุตว่าสามารถปราบมารร้ายต่างๆได้ ไม่มีสิ่งเลวร้ายไดไดที่จะมาชนะพระอุปคุตได้ และทางคนไทยล้านนานั้นเชื่อว่าพระอุปคุตมีอยู่ทั้งหมด 8 องค์ 4 องค์แก่แต่ไม่ตาย และอีก4 องค์ ตายแล้วแต่ไม่เน่า แต่พระอุปคุตจะมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้า ทางอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่จะจัดงานประเพณีลอยพระอุปคุตเพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงคุณงามความดีของพระอุปคุต จึงได้จัดเป็นประเพณีทุกปี และในปีนี้เป็นปีมหามงคล จึงได้ทำการจัดลอยพระอุปคุตเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงครองราชย์สมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
dsc07204
ในปีนี้ ทางประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ และใกล้เคียงได้มาร่วมในการสร้างจองพระอุปคุตร่วมในการเฉลิมพระเกียรติทั้งสองพระองค์รวมจำนวนทั้งหมด 79 จอง ซึ่งก็ได้จัดทำเอเป็นการแสดงถึงความศรัทธาในพระศาสนาและสำนึกในพระคุณที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงปกครองประชาชนโดยธรรม ได้จัดแห่ขบวนมาตามถนน และมารวมกันที่สนามเอนกประสงค์วัดพระธาตุสบฝาง บ้านป๊อกป่ายาง หมู่ที่ 14 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และได้มีประชาชนจำนวนประมาณ 2000 คนด้าร่วมในการทำบุญและร่วมสวดพระพุทธคุณ และพระสงฆ์สวดมนต์พิธีล้านนา และตัวแทนคณะสงฆ์ประชาชนร่วมในการนำพระอุปคุตดำน้ำ 3 ครั้ง จากนั้นได้นำเอาจองพระอุปคุตทั้งหมด 79 จอง ได้ทำการลอยน้ำกกที่หาดบ้านป๊อกป่ายาง หมู่ที่ 14 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
dsc07215

Comments

comments