อย่าใจชื้นอย่าชื้นใจแล้งนี้น้ำยังต้องประหยัดฝนตกต่ำกว่าเกณฑ์ 20%

Share This:

ผอ.อุตุฯ เหนือ เผยปีนี้ฝนยังน้อยกว่าเกณฑ์ปกติร้อยละ 20 จากนี้ไป 10 วันเชียงใหม่และภาคเหนือยังไม่มีพายุใหม่เข้ามา แนวโน้มฤดูฝนใกล้หมดในต้นเดือนหน้า แต่ราวกลางเดือนตุลาคมอาจมีฝนตกแต่จะเป็นระยะ 2-3 วัน ไม่ตกยาวนาน ฤดูแล้งปีหน้ายังต้องประหยัดน้ำแต่ไม่แล้งจัดเหมือนปีนี้ 18-09-59-1-%e0%b8%9c%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89
18-09-59-1-%e0%b8%9c%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89
สถานการณ์ฤดูฝนในขณะนี้ของภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม่ นายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เผยว่าปริมาณน้ำฝนเมื่อ ปี 2558 พบว่าปริมาณฝนที่ตกในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณฝนสะสมวัดได้เท่ากับ 741.0 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติของปริมาณฝนสะสมทั้งปีที่มีค่าเท่ากับ 1,060 -1,130 มิลลิเมตร อยู่ร้อยละ 30 มาปี 2559 นี้ค่าเฉลี่ยของน้ำฝนจกต้นปีมาจนถึงขณะนี้ วัดได้ประมาณ 800 -830 มิลลิเมตร ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยปกติถึงร้อยละ 20 ซึ่งมากกว่าปีที่ 2558 ส่วนของปีนี้ปริมาณน้ำฝนใกล้เคียงกับ ปี 2557 แต่ปริมาณน้ำฝนที่ตกในขณะนี้ทำให้ประชาชนใจชื้นขึ้นมาคิดว่ามีปริมาณฝนตกมากและตกถี่ แต่จริงแล้วไม่ได้ตกมากอย่างที่คาดคิดไว้ เพราะค่าเฉลี่ยของน้ำฝนยังต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ 2 แห่งเพิ่มขึ้นมากกว่าในปีที่แล้วก็ตาม แต่ปริมาณน้ำไม่มากหนัก ซึ่งฤดูฝนของจังหวัดเชียงใหม่ใกล้จะสิ้นสุดลงในราวปลายเดือนนี้อาจมียืดไปถึงต้นเดือนตุลาคมอีกเล็กน้อย ช่วงกลางเดือนตุลาคมจะยังพอมีฝนตกลงมาบางแต่ไม่มากยาวประมาณ 2-3 วัน ส่วนในช่วงฤดูหน้าหนาวไปจนถึงฤดูแล้ง จะพอมีฝนตกลงมาบาง ซึ่งจะผิดจากต้นปี 2559 ถึงเดือนเมษายน ไม่มีฝนตกลงมาทำให้น้ำต้นทุนในเขื่อนไม่เพียงพอจนทำให้เกิดวิกฤตภัยแล้งรุนแรง
18-09-59-1-%e0%b8%9c%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89
ซึ่งจากนี้ไปอีกราว 10 วันจากการตรวจวัดคาดการณ์ไว้จะไม่มีพายุพัดเข้ามา แต่หลังจาก 10 วันไปแล้วต้องมาดูกันอีกครั้ง แต่แนวโน้มของฝนจะเห็นว่าจะลงเหนือตอนล่างไปภาคใต้แล้ว ทำให้ภาคเหนือฝนจะลดลง มาในปีนี้ปัญหาภัยแล้วจะไม่รุนแรงเหมือนปีนี้ ก็จะบรรเทาลงไปได้แต่การใช้น้ำยังต้องให้ประชาชนช่วยกันประหยัดอย่างต่อเนื่อง

Comments

comments