2 อำเภอสันกำแพง-แม่แจ่ม เฝ้าระวัง 24 ชม.น้ำไหลหลาก

Share This:

18-09-59-5-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-2-%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%81 เชียงใหม่ 2 อำเภอสันกำแพง และแม่แจ่ม สั่งเฝ้าระวังน้ำไหลหลากเขาเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชน ขณะเดียวจังหวัดเชียงใหม่ได้ยังให้เฝ้าระวังมวลน้ำเพราะยังมีการไหลเป็นระลอก ต้องเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง
18-09-59-5-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-2-%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%81
หลังจากตลอดทั้งวันจังหวัดเชียงใหม่เกิดฝนตกต่อเนื่อง จนส่งผลให้ 4 อำเภอ คืออำเภแม่แตง แม่ออน เชียงดาว และเวียงแหง ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากลำน้ำเข้าเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร พื้นที่ทางการเกษตร เส้นทางคมนาคมและสพานชำรุดขาดเสียหาย ช่วงเย็น ที่อำเภอสะเมิง เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง สถานการณ์ขณะนี้น้ำเริ่มลดเป็นปกติแล้ทั้ง 5 อำเภอ ขณะเดียวกันมี 2 อำเภอกำลังได้รับผลกระทบของน้ำป่าไหลหลากในลำน้ำแม่ออน ของ อำเภอสันกำแพง เป็นอำเภอติดต่อกับอำเภอแม่ออน ลำน้ำแม่ออนไหลผ่านก่อนลงแม่น้ำกวง น้ำได้ไหลมาถึงช่วงเย็นที่ผ่านมาเริ่มเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตลอดสองฝั่งที่ได้รับผลกระทบหนักสุด ของบ้านสันใต้ บ้านสันต้นบง และบ้านน้อย ตำบลสันกำแพง ส่วนตำบลแช่ช้าง และร้องวัวแดง มีบางส่วน ชาวบ้านได้ออกมาช่วยกันทางเจ้าหน้าที่นำไม้ผลักดันเศษกิ่งไม้เศษวัชพืชมากับน้ำติดตามสะพานออกเพื่อเปิดเสินทางน้ำให้ไหลผ่านได้เร็วขึ้น

ส่วนลำน้ำแม่แจ่ม ของตำบลแม่นาจร ได้เพิ่มระดับขึ้นสูงขึ้นเรื่อยจนทำให้อุทกวิทยาจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนอยู่ตลอดแนวลำน้ำแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม ที่ตัวอำเภอให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน หลังจากมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 3.66 เมตร ใกล้จุดวิกฤตที่ 4.10 เมตร เป็นสัญญาณไฟสีเหลืองต้องแจ้งเตือนให้ประชาชนอยู่ริมตลิ่งเฝ้าระวังด้าน นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์น้ำแม่ออนไหลผ่านอำเภอสันกำแพงนั้น ได้มีการประสานกับนายอำเภอ ปภ. ตลอดจส่วนที่เกี่ยวและประชาชนได้ร่วมกันรับมือจัดเตรียมกระสอบทรายจำนวน 15,000 ใบลงไปสนับสนุนในการปิดกั้นน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน แต่น้ำที่มาจะไหลเป็นระลอกไม่ได้ไหลผ่านครั้งเดียวทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนนี้
ส่วนลำน้ำแม่แจ่ม ทางตำบลแม่นาจร เจ้าหน้าที่ได้มีการเฝ้าระวังร่วมกันพบว่าปริมาณน้ำได้ทะยอยลดลงเรื่อย ทำให้น้ำที่ไหลผ่านมายังตัวอำเภอแม่แจ่ม จะไม่ถึงจุดวิกฤตแต่ยังต้องเฝ้าระวังไว้ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นเดียวกัน ถึงจะเป็นการไหลผ่านไหลหลากไม่ได้ไหลท่วมขังนาน ส่วนความเสียหายรอการสำรวจอีกครั้ง

Comments

comments