น้ำป่าทะลักเข้าท่วมเทศบาลเวียงฝาง

Share This:

วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น จากการที่ฝนตกหนักในพื้นที่ป่าดอยผ้าห่มปกซึ่งเป็นพื้นที่สูงกว่าพื้นที่ในอำเภอฝาง จึงทำให้เกิดน้ำป่า ไหลทะลักเข้าลำห้วยแม่ใจได้ล้นเข้าท่วมในพื้นที่ บ้านแม่ใจ หมู่ที่ 8 และเข้าในตัวเทศบาลตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นน้ำป่ามาเร็วไปเร็ว

zak300

นายประนอม เตจะนัง ผู้ใหญ่บ้าน ได้นำเอาชาวบ้านบ้านแม่ใจ หมู่ที่ 8 มาช่วยกันดูแลสะพานเพราะเป็นสะพานที่สร้างมาหลายสิบปีซึ่งสร้างในสมัยที่ป่ายังอุดมสมบูรณ์ น้ำไม่เคยท่วม แต่มาในวันนีน้ำท่วมทุกครั้งเมื่อมีฝนตกหนักเพราะว่า สะพานอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำถึง 80 เซนติเมตร ซึ่งก็ได้วอนขอทางรัฐบาล คสช ได้เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขให้ด้วยเพราะกระทบกับการสัญจรไปมาของชาวบ้าน น้ำขึ้นจะต้องนำเอาชาวบ้านมาทำการช่วยเก็บกู้เศษไม้เศษขยะที่จะมาปิดใต้สะพานและทำให้น้ำป่าเปลี่ยนทิศไหลเข้าหมู่บ้านสร้างความเสียหายทุกครั้ง และก็จะทะลักเข้าในพื้นที่เทศบาลซึ่งก็ได้มีทางลอดของน้ำอยู่ต่ำและแคบ

zak301ทั้งนี้ที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาทำการแก้ไขปรับปรุงเป็นปัญหามาหลายปีแล้ว ซึ่งจะต้องทำการแก้ไขทำอุโมงค์ น้ำลอดให้กว้างขึ้นและสูงขึ้นก็จะแก้ปัญหาได้ เพราะทุกหน้าฝนก็จะมีน้ำป่าไหลเออล้นเข้าท่วมบนถนนเทศบาลเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตรเศษ ไหลเข้าร้านค้าและร้านขายของทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินประชาชน ในวันนี้น้ำมาเร็วแต่ก็ไปเร็ว ยังไม่มีความเสียหายต่อประชาชน ส่วนไร่นานั้นยังไม่ได้ทำการสำรวจความเสียหาย ซึ่งทางเทศบาลเวียงฝางได้นำเจ้าหน้าที่มาคอยเก็บเศษไม้และขยะหน้าอุโมงค์น้ำลอดแล้ว

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Comments

comments