เทศบาลนครเชียงใหม่จัดวันเยาวชนแห่งชาติ 2559

Share This:

ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 พร้อม มอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 41 คน และมีการแสดงของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของชาติในการจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และรับภารกิจในการดูแลรักษาบ้านเมืองต่อไปในอนาคต เพื่อให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง และสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยประจำชาติ ในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมนี้ทุกปี เพื่อให้สังคมตระหนักและเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชนไทย ที่ต้องได้รับการดูแล ปลูกฝัง สั่งสอน ให้ความรักจากครอบครัวและสังคม เพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแรงในอนาคต
dsc_6241

dsc_6242

dsc_6251

dsc_6292
dsc_6243

Comments

comments