สภาอุตสาหกรรมประชุมสมาชิกแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาครัฐ

Share This:

สภาอุตสาหกรรมประชุมสมาชิกแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาครัฐเสนอ ประเด็นถึงแนวทางการร่วมบริหารจัดการกับรัฐบาลดำเนินมาตราการปราบทัวร์ศูยน์เหรียญ ที่เหมาะสมกับของจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำข้อสรุปเสนอรัฐบาลพร้อมตั้งคณะกรรมการ 4 กลุ่มกำหนดราคาค่าคอมมิสชั่น ส่วนกำหนดราคาอาจส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวระดับล่างให้การพิจารณาตามที่เสนอ
file0038-mov_000006291
นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตาสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อม ด้วยสมาชิกคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับการท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ ททท.ภาคเหนือเขต 1 ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพิงคนคร และกลุ่มผู้ประกอบการทัวร์จีนจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมร่วมกันหแนวทางแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาไว้ 3 ประเด็น 1. ทัวร์ 0 เหรียญ เป็นทัวร์ที่เข้าข่ายต้มตุ๋นหลอกลวงนักท่องเที่ยวซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีไม่มากนักและเห็นด้วยกับรัฐบาลในการดำเนินการตามนโยบาย 2. ทัวร์ราคาถูกเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีการเชื่อมโยงทางการบินโดยตรงสู่เมืองต่างๆในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนถึง 9 เมืองซึ่งในแต่ละเมืองมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและรายได้ของประชากรที่แตกต่างกันจึงทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มีอยู่หลากหลายระดับรายได้ ทำให้มีกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่ประกอบธุรกิจตลาดนี้อยู่ได้รับผลกระทบจากนโยบายปราบทัวร์ 0 เหรียญ และ 3. ธุรกิจท่องเที่ยวประกอบที่ผิดกฎหมายซึ่งกลุ่มนี้มีอยู่ด้วยกันหลายกรณีเช่น ร้านขายของที่ระลึกที่ขายราคาเกินจริง การนำหอพัก อพาร์ทเม้น บ้านจัดสรร คอนโดมีเนียมมาประกอบธุรกิจโรงแรม และไกค์เถื่อน ซึ่งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่จะได้นำเสนอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามและการจัดระเบียบเข้ามาดำเนินการเป็นการเฉพาะส่วนการประชุมยังมีมติร่วมกันให้ททท.ภาคเหนือเขต 1 ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ใน 9 เมืองของประเทศจีนที่มีเที่ยวบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมจากมาตราการที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะดำเนินการใน 5 เมืองหลักของจีนส่วนมาตราการที่กรมการท่องเที่ยวดำเนินการให้บริษัททัวร์จัดทำราคามาตราฐานนั้น ที่ประชุมเห็นว่าไม่น่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะจะส่งผลกระทบอยู่หลายด้าน โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับล่าง หรือ 2 -3 ดาวจะหายไปจากตลาดของจังหวัดเชียงใหม่ จะเบียงเบนไปท่องเที่ยวของลาว พม่า
แทน
file0034-mov_000001138file0041-mov_000001639
นอกจากนี้จะเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การแทรกแซงการแข่งขันที่เสรีกับธุรกิจท่องเที่ยวที่ถูกกฏหมายและยังส่งผลกระทบกับธุรกิจที่ทำตลาดนักท่องเที่ยวราคาถูกที่มีรายได้ไม่สูงจะเลือกไปท่องเที่ยวที่ประเทศเพื่อนบ้านแทนโดยที่ประชุมมีมติให้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่จัดระเบียบการขายและจัดระบบการจ่ายค่าคอมมิสชั่นที่เป็นสาเหตุของการหลอกลวงนักท่องเที่ยวและทัวร์ 0 เหรียญ อย่างไรก็ตาม ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่จะจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการจัดระบบ และระเบียบการขายการจ่ายค่าคอมมิสชั่นของแต่ 4 กลุ่มธุรกิจด้านการท่องงเที่ยวขึ้นมาอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น 1.กลุ่มธุรกิจร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก 2.กลุ่มธุรกิจบริษัททัวร์ 3.กลุ่มบริการ (นวด สปา) และ4.กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว เพื่อกำหนดราคาค่าคอมมิสชั่นในการจ่ายของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันแต่จะมีเพดานตามความเหมาะสมไม่ให้มากหรือน้อยไป เพื่อแก้ไขปัญหาของทัวร์ศูนย์เหรียญที่จะตาม อีกทั้งจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันหลังจากนี้ไปต่อการแก้ไขอย่างยั่งยืน พร้อมให้ทางภาครัฐกำหนดราคาขั้นต่ำแตกต่างจากพื้นที่อื่นเพื่อไม่ให้ักท่องเที่ยวและทัวร์ระดับล่างได้หายไปจากตลาดของจังหวัดเชียงใหม่

Comments

comments