วันมหิดล หน่วยงานสังกัดสาธารณสุขเชียงใหม่ร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมถวายพวงมาลา

Share This:

วันมหิดล หน่วยงานสังกัดสาธารณสุขเชียงใหม่ร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมถวายพวงมาลา พร้อมร้องเพลงกล่าวคำปฎิญาณตนร่วมกัน
file0029-mov_000001337
ที่โรงพยาบาลนครพงค์ ตำบลอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณะสุขของจัหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงามต่างๆ เข้าร่วมวันมหดิล 24 กัยยายน 2559 ขึ้นบุคลากรทางการแพทย์ นิสิตแพทย์ นิสิตพยาบาล โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันทำบุญตักบาตรบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก นอกจากนี้เหล่านิสิตแพทย์ร่วมกันร้องเพลง และกล่าวคำปฎิญาณตน ในการทำงานของการเป็นแพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วย และนิสิตพยาบาลใหม่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้

file0051-mov_000000954

file0048-mov_000000856

file0033-mov_000002953

Comments

comments