นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เครื่องเปลี่ยนใบสับปะรดไร้ค่าเป็นเส้นด้ายหัตถกรรม แก้ปัญหามลพิษ

Share This:

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เครื่องเปลี่ยนใบสับปะรดไร้ค่าเป็นเส้นด้ายหัตถกรรม แก้ปัญหามลพิษ สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอเมือง จ.ลำปาง โดยเฉพาะพันธ์ปัตตาเวียที่เป็นพันธ์พื้นเมือง มีรสชาติหวานฉ่ำ แต่ที่ผ่านมาหลังการเก็บเกี่ยวก็พบว่าใบสับปะรดถูกทิ้งให้เป็นภาระของสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ ทำให้เกษตรกรเลือกใช้วิธีเผาทิ้ง ส่งผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศ
23-09-59-5-%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%94
ล่าสุด คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง ได้ประสบความสำเร็จในการออกแบบและสร้างเครื่องฟั่นเชือกเส้นใยจากใบสับปะรดสำหรับสานหัตถกรรม โดยนำใบสับปะรดเหลือทิ้งมาเข้ากระบวนการแปรรูป เริ่มจากนำใบเข้าเครื่องขูดเส้นใย เมื่อได้เส้นใยมาจะนำไปทำคามสะอาดและฟอกขาว จากนั้นจะนำเส้นใยที่ผ่านการฟอกขาวมาหวีเพื่อเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ ก่อนจะนำเข้าเครื่องปั่นเส้นใย กรออกมาเป็นเส้นด้ายขนาด 1 – 1.5 มิลลิเมตร โดยใบสับปะระน้ำหนัก 100 กิโลกรัม จะสามารถนำไปผลิตเป็นเส้นด้ายที่ทอผ้าได้ประมาณ 1 ตารางเมตร สำหรับเส้นด้ายที่ได้จากใบสับประรด มีความเหนียวแข็งแรง เป็นวัตถุดิบที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง ทั้ง ผ้าจากเส้นใยสับปะรด กระเป๋าหลากหลายรูปแบบ เชือก กล่องใส่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น
23-09-59-5-%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%94
นายชัยยันต์ ใจบุญมา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เผยว่า ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจาก ต.บ้านเสด็จ ต.บ้านแลง ต.บ้านดง และ ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์ มีพื้นที่ปลูกกว่า 30,000 ไร่ หลังการเก็บเก็บแต่ละครั้งพบว่ามีเศษใบสับปะรดหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเกษตรส่วนใหญ่จะเลือกนำไปตากให้แห้งเและนำไปเผา เป็นการก่อมลพิษทางอาากาศ จึงเริ่มคิดค้นเพื่อหาวิธีนำใบที่เหลือทิ้งกลับมาใช้ประโชยน์ กระทั่งได้ออกแบบ สร้างเครื่องปั่นและกรอเส้นใยจากใบสับปะรดจนประสบความสำเร็จในที่สุด

สำหรับเครื่องกรอเส้นด้ายจากใบสับปะรดขณะนี้เครื่องต้นแบบซึ่งจะมีการวิจัยต่อยอดเพื่อให้สามารถผลิตเส้นด้ายที่มีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถนำไปผลิตเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มได้ โดยกลุ่มเกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง

Comments

comments