ได้ผลแล้วครับ! วันนี้ กล้วยผอ.สวนสัตว์ออกผลตัดแจกให้กับสัตว์ได้กิน

Share This:

1-010

1-011
นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ออกสำรวจต้นกล้วยที่ปลูกไว้เมื่อต้นปีทีผ่่านมา เจอวิกฤตภัยแล้งเกือบล้มตาย แต่มาถึงขณะนี้เข้าสู่หน้าฝนต้นกล้วยเจริฐเติบโตรวดเร็ว ทำให้ผลผลิตเริ่มออก ในหลายจุดที่ปลูกไว้ เจ้าหน้าที่เริ่มต้ดผลกล้วยนำไปให้เป็นอาหารสัตว์ในสวนสัตว์เชียงใหม่อย่างทั่วถึงแล้ว ทำให้ลดต้นทุนการซื้อผลไม้ของสัตวือย่างกล้วยที่มีราคาแพงในขณะนี้ลงไปได้บาง ที่สำคัญต้นกล้วยเป็นพืชที่ให้ความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ดินได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะต้นน้ำ
1-012

1-014

Comments

comments