ที่นอนเก่ามีค่า ทน.เชียงใหม่ ทำความสะอาดแจกเด็กบนดอยสูง

Share This:

26-09-59-5-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%99%e0%b8%b3

เทศบาลนครเชียงใหม่ นำที่นอนมือสองเพื่อน้องบนดอยสูง นำที่นอนเก่าจากโรงแรม อพาร์ทเม้นต์ หอพักและที่ประชาชนเลิกใช้ มาดูดฝุ่น ซัก ฆ่าเชื้อโรคและเปลี่ยนผ้าหุ้มที่นอน ก่อนจะนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนกินนอนที่อยู่บนพื้นที่สูง ด้านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเริ่มต้นจากนโยบายคัดแยกขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อลดรายจ่ายในการกำจัดขยะ ซึ่งพบว่ามีการนำที่นอนเก่า มาทิ้งเรี่ยราดจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบมีการทิ้งที่นอนเก่าเฉลี่ยเดือนล่ะ 40-50 ท่อนจึงได้ทำโครงการดังกล่าวขึ้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่างช่วยกันคัดแยกที่นอนมือสองที่ไปรับมาจากโรงแรมอพาร์ทเม้น ตลอดจนบ้านเรือนประชาชนแล้วนำมารวมกันไว้ที่ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อม ในสวนหลวง ร.9 ก่อนจะแยกผ้าหุ้มที่นอนและนำมาซักด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และนำผ้าหุ้มที่นอนที่ซักแล้วและฟูกที่นอนไปตากแดด เพื่อไล่ความชื้น หลังจากนั้นจะนำผ้าหุ้มที่นอนที่ทำความสะอาดแล้วมาสวมกับฟูกอีกครั้งแล้วจึงนำที่นอน ที่ผ่านการทำความสะอาดทั้งหมดมาเก็บไว้ในโรงเรือน เมื่อได้ที่นอนครบตามจำนวนที่ โรงเรียนกินนอนร้องขอมา ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ จะได้ลำเลียงที่นอนทั้งหมดขึ้นรถบรรทุกนำไปส่งให้ถึงที่

26-09-59-5-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%99%e0%b8%b3 26-09-59-5-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%99%e0%b8%b3

 

ด้านนายทัศนัย บูรณปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการที่นอนมือสองเพื่อน้องบนดอยสูง เป็นโครงการต่อยอดการคัดแยกขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะโดยการคัดแยกขยะที่ย่อยสลายได้ยากนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งขยะดังกล่าวประกอบด้วยเศษวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์เก่า ตลอดจนที่นอนเก่า ที่มักจะมาการนำมาทิ้งตามกองขยะซึ่งบริษัทเอกชนที่รับจ้างจัดเก็บขยะมักจะปล่อยทิ้งไว้เนื่องจากมีขนาดใหญ่ไม่สามารถนำขึ้นรถขยะได้ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการนำที่นอนเก่าไปทิ้งตามลำเหมืองส่งผลให้ไปติดค้างที่ประตูระบายน้ำและเกิดการอุดตัน ซึ่งสำหรับโครงการคัดแยกขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่ จะคัดแยกกิ่งใบไม้ไม้ ตลอดจนเปลือกผลไม้มาทำเป็นปุ๋ยหมักและเชื้อเพลิงนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆซึ่งปัจจุบันทางเทศบาลนครเชียงใหม่ สามารถลดปริมาณขยะที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จากวันล่ะ 320 ตัน ลดลงเหลือ 270 ตัน ซึ่งทำให้เทศบาลนครเชียงใหม่ ลดค่าใช้จ่ายได้ถึงวันล่ะ 4-5 หมื่นบาท

26-09-59-5-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%99%e0%b8%b3

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากปัญหาการนำที่นอนเก่ามาทิ้ง ขณะนี้ยังพบว่าจำนวนโรงแรมและเจ้าของอพาร์ทเม้นตลอดจนเจ้าของหอพัก ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งมีจำนวนมากซึ่งแต่ละแห่งจะเปลี่ยนที่นอนเฉลี่ย 4-5 ปีต่อครั้ง ซึ่งผู้ประกอบไม่รู้ว่าจะนำที่นอนเก่าไปทิ้งที่ไหน ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการหากมีการเปลี่ยนที่นอนให้แจ้งมายังเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อจะได้ให้เจ้าหน้าที่ไปรับที่นอนเก่าถึงที่ ซึ่งเฉลี่ยแล้วในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีการทิ้งที่นอนเก่าเดือนล่ะ 40-50 ท่อน จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมา

26-09-59-5-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%99%e0%b8%b3

ด้านนายวิสาขะ ปัญญาช่วย หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ทางฝ่ายฯ ได้นำที่นอนไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านใหม่ พัฒนา ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน 70 ท่อนซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีเด็กนักเรียนทั้งหมด 60 กว่าคนซึ่งส่วนใหญ่ต้องนอนกับเสื่อและที่นอนยัดนุ่นบางๆ โดยล่าสุดทางฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับการร้องขอมาจากโรงเรียนบ้านผาแดงหลวง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ลำเลียงที่นอนทั้งหมดรวม 120 ท่อน และซื้อที่นอน หมอนมุ้ง ผ้าปูที่นอนใหม่ พร้อมทั้งรับบริจาคขนมและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนดังกล่าวโดยการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นระยะทางกว่า180 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางเข้าไปยังโรงเรียนแห่งนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อด้านนายพงษ์นเรศ ชัยเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแดงหลวง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย เปิดเผยว่า โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่อยู่พื้นที่สูงอยู่ห่างไกลความเจริญ มีนักเรียนทั้งหมด 128 คน เป็นเด็กนักเรียนกินนอน 76 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็ก อยู่นอกพื้นที่บางส่วนพ่อแม่เป็นแรงงานต่างด้าวและทำงานอยู่ต่างจังหวัดแต่นำลูกหลานมาเรียนกินนอนที่นี่ ทำให้โรงเรียนต้องรับภาระดูแลเด็กนักเรียนทั้งหมดทุกอย่างตั้งแต่อาหารการกิน 3 มื้อ ที่นอนตลอดจนเครื่องนุ่งห่ม ทำให้โรงเรียนค่อนข้างจะขาดแคลน จึงได้ประสานของความช่วยเหลือสนับสนุนที่นอนให้กับเด็กนักเรียนไปยังเทศบาลนครชียงใหม่ ซึ่งเครื่องนอน อุปกรณ์การเรียนและนอนทั้งหมดถึงแม้จะเป็นที่นอนมือสองแต่ก็ให้เกิดประโยชน์กับเด็กนักเรียนที่นี่เป็นอย่างมาก

Comments

comments