พัฒนาพิงคนคร โชว์ความพร้อม Chiang Mai international MICE Mart

Share This:

s__27074564

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้าร่วมงานสัมมนาเตรียมความพร้อมการ จัดกิจกรรม Chiang Mai international MICE Mart ภายใต้โครงการเชียงใหม่ MCE CITY ประจำปี 2559 ซึ่งจะนำคณะกรรมการส่งสเสริมอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม MICE เข้าร่วมงาน IT&CM Asia 2016 ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2559 ณ Bangkok Convention Centre ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

s__10805265

Comments

comments