กกล.ผาเมืองสรุปผลงานประจำปี 58-59 ขบวนการพยายามลักลอบนำยาบ้าเข้าไทย 51 ล. เม็ด

Share This:

กกล.ผาเมืองสรุปผลงานประจำปี 58-59 พบกลุ่มขบวนการมีความพยายามลักลอบลำเลียงยาบ้าเข้าเขตไทย จำนวน 51,910,000 เม็ด สามารถจับกุมได้ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 12,750,861 เม็ด คิดเป็นร้อยละ 24.56

file0020-mov_000004589

ห้องประชุมทองจัตุ กองกำลังผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.สมพงษ์ แจ้งจำรัส ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) เป็นประธานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559( ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 ) โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่อประเมินสถานการณ์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดบริเวณแนวชายแดน และพื้นที่อำเภอตอนใน

file0022-mov_000000817
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) กล่าวว่า ในห้วงตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 ศป.ปส.ชน.ตรวจสอบข่าวสารพบว่า กลุ่มขบวนการมีความพยายามลักลอบลำเลียงยาบ้าเข้าเขตไทย จำนวน 51,910,000 เม็ด สามารถจับกุมได้ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ ศป.ปส.ชน. ( 21 อำเภอ ) จำนวน 12,750,861 เม็ด คิดเป็นร้อยละ 24.56 จากการประเมินสถานการณ์คาดว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในเขตไทย และหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่อีกเป็นจำนวนมากทั้งนี้เปรียบเทียบสถิติ การจับกุมยาเสพติดในพื้นที่ 3 จังหวัด ระหว่างปีงบประมาณ 2558 ถึงปีงบประมาณ 2559 ของ ศป.ปส.ชน.พบว่าการจับกุมเฮโรอีนลดลง 61.1 % แต่การจับกุมไอซ์เพิ่มขึ้น 81.8 %

file0019-mov_000001031
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาศป.ปส.ชน.ได้ดำเนินการค้นหาผู้เสพยาเสพติดด้วยการสุ่มตรวจปัสสาวะ ร่วมการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และร่วมกับ จนท.สาธารณสุขติดตามผู้ผ่าน การบำบัด รวมทั้งสิ้น 352 ครั้ง ช่วยลดจำนวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดมิให้หวนกลับมาเสพยาซ้ำอีก ได้ประมาณร้อยละ 32.5 % ส่วนงานด้านการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 ศูนย์ และร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามโครงการหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน, โครงการประชารัฐร่วมใจฯ รวมทั้งสิ้น 913 ครั้ง สร้างหมู่บ้าน ให้มีความเข้มแข็งร่วมต่อต้านยาเสพติดได้ดีขึ้น 13 หมู่บ้าน

file0026-mov_000000772
นอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) จัดกำลังช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ รวม 3,400 คน ร่วมปลูกป่า จำนวน 48 ครั้ง และสร้างฝายกักเก็บน้ำ จำนวน 53 ฝาย

 

Comments

comments