เชียงใหม่มีเมฆเป็นส่วนมาก โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่

Share This:

1-lastest_wc

บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยลักษณะส าคัญทางอุตุนิยมวิทยา คือ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยภาคเหนือตอนบนมีเมฆเป็นส่วนมาก โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ าสุด 22-24 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวน ความเร็ว 10-25 กิโลเมตร/ชั่วโมงปริมาณฝนสูงสุดวานนี้ วัดได้36.5 มม.ที่อ.เมือง จ.เชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่มีเมฆเป็นส่วนมาก โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ าสุด 24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวน ความเร็ว 10-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง

Comments

comments