จร.ทดลองห้ามจอดฝั่งซ้ายเข้าเมือง แยกรร.ปรินส์ แก้ปัญหาการจราจรติดขัด

Share This:

โครงการแก้ปัญหาจราจรถนนแก้วนวรัฐ บริเวณสี่แยก  รร.ปรินส์ วันนี้ 1 ต.ค. 59 เริ่มทดลองการห้ามจอดรถฝั่งขาเข้าเมือง ตั้งแต่แยก  รร.ปรินส์ ถึงทางออก  รพ.แมคคอร์มิค ช่วงเวลา 09:00-13:00 น. ผลการทดลองทำให้สภาพการจราจรขาเข้าเมืองคล่องตัวขึ้นมาก สัญญาณไฟสัมพันธ์กับปริมาณรถ ท้ายแถวสะสมไม่ยันแยกทุ่งโฮเต็ลเหมือนช่วงก่อนการทดลองครับ s__17162305 s__17162306

Comments

comments