หน.อินทนนท์ ตั้งเป้าปี 60 ยอดนักเที่ยวไทยและต่างชาติทะลุ 1 ล้านคน

Share This:

หน.อินทนนท์ ตั้งเป้าปี 60 ยอดนักเที่ยวไทยและต่างชาติทะลุ 1 ล้านคน หลังพัฒนากรดูแลบริหารต่อนักท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ตลอดจนที่พักเพื่อรองรับ โดยเฉพาะมัคคุเทศก์น้อยและท้องถิ่นซึ่งพบยอดรายได้จากปี 2555 เพิ่มขึ้นจาก 30 ล้าน มาล่าสุด 2559 69 ล้านบาท

s__3809583

นายพรเทพ เจริญสืบสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สรุปเงินรายได้ของตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 ยอดรายได้สรุปรวม 69,092,125 บาท โดยพบว่าเดือนมกราคม 2559 มียอดจัดเก็บมากสุด 12 ล้านบาท รองลงมาเดือนธันวาคม 2558 จำนวน  10 ล้านบาท จัดเก็บน้อยสุด เดือนกันยายนที่ผ่านา 2 ล้านบาทเศษ ซึ่งยอดจัดเก้บนี้ยังไม่รวมการงดเก็บค่าธรรม วันหยุดที่สำคัญ

s__5578819 s__5578820

ส่วนยอดผู้เข้าเที่ยวรวมทั้งสินของปี 2559 จำนวน 811,653 คน ซึ่งยอดนักท่องเที่ยวเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งมาต่อเนื่องปั 2555 จำนวน 487,571 คน ปี 2556 จำนวน 551,874 คน ปี 2557 จำนวน 549,947 ตน และปี 2558 จำนวน 685,754 คน ซึ่งปีนี้ 2559-25560 คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่ม ขึ้นถึง 1 ล้านคน หลังจากมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดูแลรัการความปลอดภัย การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และสถานที่พักเพื่อรองรับต่อ
ปริมาณนักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาในปีนี้ ให้มีมาตรฐานโดยปีนี้ได้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่มากขึ้น โดยเฉพาะแหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ทุกคนได้ช่วยกันดูแลรักษาจนมีความงดงามให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางขึ้นมาได้้สัมผัส ตลอดจนแหล่งชุมชนมีการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทำให้มีความหลากหลายมากขึ้นต่อการท่องเที่ยวบนดอยอินทนนท์แห่งนี้ ถึงจะมีการขยายตัวของการท่องเที่ยวแต่มาตรการดูแลรักษาป่าก็ยังคงเข้มงวดของเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้ถูกทำลาย จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น

Comments

comments