ปิดสะพานป่าตัน 4-5 ตค59 ช่วง 09.00-15.00 น.

Share This:

พ.ต.อ.ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี ผกก.กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจว.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจาก นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล นายช่างควบคุมโครงการก่อสร้างสะพานป่าตันเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานป่าตัน ว่าจะทำการวางคานคอนกรีตบนสะพานป่าตัน เป็นเวลา 2 วัน ในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 ช่วงเวลา 09.00 น.-15.00 น. โดยจะทำการปิดช่องจราจรบนสะพานป่าตันฝั่งขาเข้าจาก แยก ร.พ เทพปัญญาไปข่วงสิงห์ และเบี่ยงให้ไปสะพานป่าตันด้านทิศเหนือให้รถวิ่งสวนทางกันได้ อาจจะมีการชะลอตัวของรถและมีการเคลื่อนตัวของการจราจรได้ช้าลง และอาจจะมีผลกระทบกับการจราจรบนเส้นทางสายเชียงใหม่-ลำปาง

s__17268795
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนหากไม่มีเหตุจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าว ซึ่งเบื้องต้นได้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ขาเข้าติดตั้งบริเวณทางเบี่ยงก่อนลงทางลอดศาลเด็ก และฝั่งขาออกเมือง บริเวณแยกข่วงสิงห์ เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทาง หรือควรเผื่อเวลาในการเดินทาง เนื่องจากการจราจรอาจหนาแน่นติดขัด

Comments

comments