เตรียมพร้อมยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย.59

Share This:

s__29491204ที่ห้องประชุม 2 อาคารสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จัดการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย.59 บริเวณข่วงประตูท่าแพสนง.เทศบาลนครเชียงใหม่ เวทีริมฝั่งแม่น้ำปิง ข้างสะพานนวรัตน์ วัดโลกโมฬี พุทธสถาน จ.ชม. วัดและชุมชนในเขตเทศบาล แพกลางน้ำหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ ท่ามกลางผู้แทนของส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์การภาคประชาชนมาร่วมหารือเป็นจำนวนมาก

s__29483020 s__29483017

ซึ่งมีการหารือทั้งในส่วนของการรณรงค์วัฒนธรรมล้านนานครพิงค์ การควบคุมการปล่อยโคมลอย ประทัดยักษ์ อาชญกรรม มาตรการควบคุมการดื่มสุรา การแสดงออกที่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น การก้าวก่ายล่วงละเมิดของผู้ค้าสินค้าในทางสาธารณะ การดูแลส่งต่อผู้ป่วยและอุบัติเหตุ ทางน้ำและการคมนาคมทางน้ำ  รวมทั้งการจัดกิจการของกลุ่มและภาคประชาสังคมต่าง ๆ ภายในงานเทศกาล ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดงานทางสื่อสารมวลชนทุกช่องทางและขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการจัดงานไปพร้อมกันด้ว

s__29466628

Comments

comments