ทน.เชียงใหม่ ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 33 ส่งมอบบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติฯ

Share This:

dsc_6894 dsc_6915

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  พร้อมด้วยพลโทโกศล ประทุมชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  เป็นประธานในการส่งมอบบ้าน  และพลตรีเกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓  เข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติฯ ให้นาย เซียวกี่ แซ่เฮ้ง อายุ ๗๔ ปี อาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๓๙/๕ ถนนต้นขาม   บ้านศรีปันครัว ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนายเซี่ยวกี่ชราภาพ ประกอบกับร่างกายพิการ เคลื่อนไหวลำบาก และบ้านที่ได้สร้างไว้เดิม มีสภาพทรุดโทรม เมื่อฝนตกหรือมีลมแรงไม่อาศัยอยู่ได้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ลงสำรวจพื้นที่บ้านดังกล่าวเห็นว่าสมควรได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม จึงได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑๕๗,๐๐๐ บาท และทางมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ได้สนับสนุนกำลังพลรื้อถอน  เพื่อสร้างบ้านให้กับนายเซี่ยวกี่ได้มีที่อยู่อาศัย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

dsc_6856

Comments

comments