เปิดเรียนโรงเรียนแห่งความสุข เรียนฟรี เรียนจนตายจากกันแห่งเดียวในประเทศไทย

Share This:

เปิดเรียนโรงเรียนแห่งความสุข เรียนจนตายจากกันแห่งเดียวในประเทศไทย ยิ่งเปิดนักเรียนยิ่งเพิ่มจนต้องจำกัดนักเรียนชราบาลอำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โกอินเตอร์หลายชาติให้ความสนใจเดินทางมาศึกษาเป็นต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ ปีนี้ 27 ตค.รับปริญญาตรี โท และ เอก

5-10-59-1-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87 5-10-59-1-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87

บรรดาเด็กหลานกำลังสอบไล่ปิดภาคเรียน แต่ที่โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทศบาลตำบล เชิงดอยได้เปิดการเรียนการสอนแก่ผู้สูงอายุมาเป็นปี 3 เปิดเทอมวันแรกสุดคึกคักมีผู้ประสงค์เข้าเรียน 340 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในพื้นที่ 200 กว่า คนและจากนอกพื้นที่ขอเข้าร่วมอีกกว่า 100 คนจนทำให้ในปีนี้

5-10-59-1-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87
นายเฉลิม สารแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย ผู้ริเริ่มก่อตั้งกล่าวว่าในปีนี้ต้องขอจำกัดจำนวนนักเรียนผู้สูงอายุไว้ที่ 400 คน ต่อภาค เรียน ทำให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยิ่งเรียนยิ่งเพิ่มจำนวน ยิ่งมีการศึกษาดูงานเพิ่มขึ้นจากหลายองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นทั่วประเทศ แม้กระทั่งหลายประเทศอาทิ ญีปุ่น สวีเดน แคนนาดา อังกฤษ ให้ความสนใจเดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูการเรียนการสอน
เพราะได้ถูกเรียกว่าโรงเรียนแห่งความสุข ไม่เน้นวิชาการ แต่เน้นการทอดถอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุไปสู่เยาวชนที่ให้ความสนใจแม้กระทั่งการเรียนการสอนที่เน้นสันทนการเป็นหลักทำให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นเพียงแห่งเดียวโกอินเตอร์ อายุมากที่สุดนับหมื่นปี เรียนจนตายไป จากกันไม่มีจบการศึกษา ในวันที่ 27 ตุลาคมนี้ จะมีการรับปริญญาของนักเรียน ป.ตรี โท และเอก

5-10-59-1-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87 5-10-59-1-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87

ขณะเดียวกันบรรยากาศช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนมีตลาดสดย่อมของพ่อุ้นแม่อุ้ยนำอาหาร พืชผัก แม้กระทั่งเครื่องสำอางเครื่องจักรสาน และสลากิน แบ่งรัฐบาลมาวางขายแบบคึกคักที่ต่างพากันมาอุดหนุนซึ่งกนและกัน

 

Comments

comments