ทน.เชียงใหม่ ร่วมทุกภาคส่วนออกเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและการป้องกันไวร้สซิก้า

Share This:

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนช่างฆ้อง ชุมชนลอยเคราะห์ ชุมชนศรีดอนไชย และชุมชนบ้านฮ่อม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการปล่อยคาราวานพ่นหมอกควัน การพ่นละอองฝอย ULV การทำความสะอาด และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ซึ่งมีประชาชน ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พื่อให้คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และการป้องกันไวร้สซิก้าด้วย

dsc_7017
สำหรับกิจกรรมนี้มุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในแต่ละชุมชนช่วยกันป้องกันการวางไข่ของยุงลาย โดยดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และการกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะขังน้ำทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันการเกิดของยุงลาย โดยเน้นรณรงค์ให้ประชาชนมีพฤติกรรม เก็บขยะ เก็บบ้าน เก็บน้ำ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง นอกจากนี้ยังจะได้มีการจัดทีมลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในทุกช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

dsc_6944 dsc_6945
สำหรับโรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทย และประเทศใกล้เคียงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดจากไวรัสซึ่งติดต่อกันได้ โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ โดยยุงตัวเมียจะกัดและดูดเลือดผู้ป่วย เมื่อยุงตัวนี้ไปกัดคนอื่นก็จะปล่อยเชื้อไวรัสไปยังผู้ที่ถูกกัดได้ ซึ่งถ้าหากมีเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะมีระยะฟักตัวนาน 5-8 วัน จากนั้นจะทำให้เกิดอาการของโรคไข้เลือดออก เช่น มีไข้สูงเกิน 2 วัน เบื่ออาหาร อาเจียน ซึ่งถ้าหากมีอาการใดอาการหนึ่งให้รีบไปพบแพทย์ทันที

dsc_7003

Comments

comments