เชียงใหม่ ชาวบ้านร้องนายทุนรุกที่สาธารณะ บ้านหนองป่าข้าว ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย

Share This:

เชียงใหม่ ชาวบ้านร้องนายทุนรุกที่สาธารณะ บ้านหนองป่าข้าว ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย เชียงใหม่ ยื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรม คัดค้านการออกโฉนดทับพื้นที่หนองน้ำสาธารณะที่ชาวบ้านใช้ร่วมกัน บ้านหนองป่าข้าว ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รวม 15 ไร่นานกว่า 21 ปี ขณะที่รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอเวลาตรวจสอบหากพบผิดจริงสั่งเพิกถอนทันที

00202-mts_000003100

ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีกลุ่มกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ บ้านหนองป่าข้าว หมู่ 16 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้ายื่นหนังสือกับศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ขอตรวจสอบ และคัดค้านการออกโฉนดที่ดินทับที่สาธารณะของหมู่บ้าน ซึ่งมีนายทุนเข้าไปดำเนินการโดยร่วมกับผู้นำในหมู่บ้านคนเก่าที่กระทำการเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านที่จะต้องใช้พื้นที่หนองน้ำสาธารณะของหมู่บ้านในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันทำให้พื้นที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีนายทุนไปซื้อพร้อมมีการออกโฉนดให้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

00192-mts_000001104

นายประกิจ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรี ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนชาวบ้านพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกล่าวว่า ที่เดินทางมาในวันนี้เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการออกโฉนดทับพื้นที่หนองน้ำสาธารณะ บ้านหนองป่าข้าว หมู่ 16 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตนเห็นว่าการกระทำของกลุ่มนายทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องกลับเอารัดเอาเปรียบชาวบ้าน โดยการฉกฉวยโอกาสร่วมกับอดีตผู้นำกระทำการดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากหนองน้ำบ้านหนองป่าข้าว นั้น มีการลักลอบออกโฉนดที่ดินทับพื้นที่หนองน้ำสาธารณะ จำนวนทั้งสิ้น 15 ไร่ ตั้งแต่ปี 2538 รวมระยะเวลาที่กระทำการเป็นเวลาถึง 21 ปี โดยมีผู้ใหญ่บ้านได้ดำเนินการคัดค้านการออกโฉนดที่ดินแห่งนี้มาตลอด โดยวันที่ 30 ธันวาคม 2533 ได้ทำหนังสือไปถึงหัวหน้าหน่วยสหกรณ์นิคมสันทราย เรื่องขอให้ระงับการออกโฉนด และถมที่หนองสาธารณะดังกล่าว

00190-mts_000000725

จากนั้นวันที่ 10 มิถุนายน 2534 ได้ทำหนังสือยื่นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ตรวจสอบแผนผังการจัดแบ่งที่ดินของนิคมสันทราย วันที่ 4 พฤษภาคม 2537 นายอำเภอสันทราย สมัย นั้น คือ นายอุดม พัวสกุล ได้ทำหนังสือไปยังเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาสันทราย เรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงการออกโฉนดที่ดิน คณะกรรมการได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการจากการสอบสวน จากผู้ร้องเรียนแล้วต่างยืนยันว่า ที่ดินบริเวณดังกล่าวเคยเป็นหนองน้ำสาธารณะของหมู่บ้านที่เคยใช้ประโยชน์ร่วมกัน และขอคัดค้านการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว ในวันที่ 11 กันยายน 2559 ได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านบ้านหนองป่าข้าว ร่วมกับทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และทางเทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ปรึกษาหารือเรื่องการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งในที่ประชุมก็มีมติว่า อยากจะให้หนองน้ำสาธารณะดังกล่าว กลับคืนปกติ ให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันดังเดิม และมอบหมายให้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและเทศบาล ดำเนินการติดตามเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตามจนเวลาล่วงเลยมาจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร จึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร่งด่วนด้วย

หลังจากจากนั้นมี นาย พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงมารับเรื่องพร้อมรับปากว่าจะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน โดยขอเวลาในการตรวจสอบสักระยะหนึ่ง หากพบว่ามีการลักลอบออกใบโฉนดที่ไม่ถูกต้องก็จะดำเนินการเพิกถอนต่อไป

 

 

Comments

comments