อีสตินตัน Hotel เชียงใหม่ ของเสี่ยตัน คนดังเปิดผิดกฎหมายถูกอำเภอเมืองจับ

Share This:

อำเภอเมืองเชียงใหม่ บุกจับโรงแรมเสี่ยตัน เจ้าของเครื่องดื่มน้ำชายี่ห้อดัง หลังเปิดทำกิจการไม่ได้รับอนุญาติ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เผย ว่าขออนุญาตแล้วแต่ยังพบจุดของโรงแรมและคอนโดมิเนียมไม่ตรงตามที่แจ้ง แต่กลับเปิดให้บริการมีการร้องเรียนต่อเนื่องทำให้ต้องจับดำเนินคดี

78

นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำนวยการสั่งการให้ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.เมืองเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส ที่ 4 พัน.พัฒนา 3 กกล.รส.จว.ชม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ร่วมกันตรวจสอบโรงแรมอิสตินตัน ถนนห้วยแก้ว เบื้องต้นพบว่าไม่มีใบ อนุญาตประกอบกิจการโรงแรม จึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมทราบว่าประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต นำส่งพนักงาน สอบสวน สภ.ภูพิงคฯ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งโรงแรมแห่งนี้มีนายตัน ภาสกรนที หรือเสี่ยตัน คนดังเป็นเจ้าของ อีสตินตัน Hotel เชียงใหม่ ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าชื่อดัง MAYA ตั้งสี่แยกเชียงใหม่ริมคำ ระหว่างถนนนิมานเหมินทร์ ห้วยแก้วและเชียงใหม่-ลำปาง ซึ่งในเพสบุ๊คตัน ภาสกรนที ก็ระบุไว้ชัดเจนเมื่อ 2014

79

ทั้งนี้นายศรันยู เผยว่าโรงแรดังกล่าวได้ทำเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการต่อนายทะเบียน แต่เนื่องติดปัญหาของตัวโรงแรมและคอนโดมิเนียม ในพื้นที่ ไม่ตรงกับที่ยื่นขอไว้ จึงไม่ได้รับอนุญติแต่กลับเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ โรงแรมพ.ศ. 2547 ยังไม่ได้รับอนุญาติแต่ประกอบกิจการตามคำร้องเรียน ซึ่งโรงแรมดังกล่าวจะมีการอุธรณ์แล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุญาติจากนายทะเบียนทำให้
ต้องดำเนินการตรวจจับดังกล่าว พร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย ต้องรอจนกว่าจะได้รับใบอนุญาติประกอบกิจการโรงแรมอย่างถูกต้อง ขณะเดียวกัน การกระทำผิดเปิดโรงแรมลักษณะเช่นนี้จะมีอยู่หลายแห่ง ทางอำเภอเมืองเชียงให่ก็มีการเข้มงวดตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินดคีทางกฎหมาย

 

ส่วนตามพระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. 2547ตามมาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจโรงแรม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนการขอใบ อนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด มาตรา 59 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

 

Comments

comments