คนรักสุขภาพร่วมเดินวิ่งนับพันคน 50 ปี ออร์โธร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพ

Share This:

 

เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 8 ต.ค.59 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรมเดินวิ่งในโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ “50 ปี ออร์โธฯ ร่วมใจห่วงใยสุขภาพ”   พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด จ.ชม. โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ แสงนิพันธ์กุล ประธานราชวิทยาลัยแพทย์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกันยิกา ชำนิประศาสน์ รองประธานราชวิทยาลัยแพทย์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และนายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล ประธานการจัดงานเดินวิ่ง “50 ปี ออร์โธร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพ” ร่วมให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการสุขภาพในครั้งนี้ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราช และโรงพยาบาลนครพิงค์ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของสมาชิกและประชาชน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ใส่ใจในการออกกำลังกาย  เกิดความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของตนเองโดยการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ อีกทั้งเป็นโอกาสที่ดียิ่งของการครบรอบ 50 ปีของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยdsc_0286

 

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุขและประชาชนทั่วไปกว่า 1,000 คน มีเส้นทางการเดินวิ่งเริ่มจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาไปถึงโรงพยาบาลนครพิงค์และวกกลับมายังจุดเริ่มต้น รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมกิจกรรมและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างคับคั่ง

s__28573707

Comments

comments