นายอำเภอจ่อจับอีกโรงแรมเสี่ยตัน ไร้ใบอนุญาตเปิดหากฝ่าฝืน

Share This:

เสี่ยตัน แจงผ่านเฟสตัน ภาสกรนที ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต เปิดเผย และพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทุกกรณี นายอำเภอเมืองแจง เหตุจับเพราะไม่มีใบอนุญาต ถึงอุทธรณ์แต่เปิดบริการไม่ได้ แต่เป็นเคสคนดัง อำเภอเมืองจับกุมอยู่หลายราย หากอีสิน ตัน โฮเทลยังฝ่าฝืนเปิดก็จะจับอีก

1-2016-10-08_10-17-11

หลังจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้เข้าจับกุมโรงแรม ของ ตัน ภาสกรนที ซึ่งเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ภูพิงค์ฯ ดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้ว ล่าสุดตัน ภาสกรนที ออกยืนยันผ่านเฟสบุ๊ค ระบะผมยืนยันว่า โรงแรม อิสตินตัน ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต เปิดเผย และพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทุกกรณี ตามคำชี้แจงนี้ ครับ พร้อมนำคำชี้แจงเรื่องการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม อีสตินตัน โฮ
เทล เชียงใหม่ นำข้อเท็จจริง ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2555 บริษัทตันบุญ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจ โรงแรมอีสตินตัน โฮเทลได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง (อ.1) และ EIA 9 ชั้น วันที่ 9 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ยื่นขออนุญาตประกอบธุริกจโรงแรม วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาติ อ.1 ครั้งที่ 2 เพื่อปรับการให้บริการจากคอนโดมิเนียมเป็นธุรกิจโรงแรมรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น วันที่ 19 สิงหาคม 2557 การก่อสร้างแล้วเสร็จได้รับอนุญาต เปิดใช้อาคาร (อ.6) เป็นช่วงเวลาเดียวกับการใช้กฎหมายพังเมืองใหม่ ซึ่งมีข้อกำหนดบางประการที่เปลี่ยนแปลง วันที่ 13 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้รับ การปฎิเสธการขออนุญาตประกอบการธุรกิจโรงแรม เนื่องจากเปลี่ยนกฎหมายผังเมืองใหม่ และวันที่ 28 กันยายน 2559 จากกรณีดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้ ยื่นอุทธรณ์ต่อคระกรรมการส่งเสริมและกำกบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีระยะเวลาในการพิจารณายื่นอุทธรณ์ซึ่งมีการระบุตอนท้านว่า โรงแรมอีสิน ตัน โฮเทล ขอเรียนให้ทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากปัญหารอยต่อระหว่างประกาศผังเมืองฉบับเก่าและ ฉบับใหม่ บริษัทฯไม่มีเจตนาในการดำเนินการขัดกับข้อกฎหมายทุกประการ ตลอดระยะเวลาเปิดให้บริการบริษัทณ ดำเนินการธุรกิจด้วยความสุจริต เปิดเผยชำระภาษีถูกต้องด่วยความโปร่งใสและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทุกกรณี มีการลงชื่อตัน ภาสกรนที

1-475886811954-1-horz

ด้านนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เผยว่ากรณีดังกล่าวการเข้าดำเนินการจับกุมเนื่องจากประกอบกิจการโรงแรมไม่มีใบอนุญาต จาก นายทะเบียน ซึ่งกระบวนการครบถ้วนต้องรับใบอนุญาตพร้อมชำระค่าธรรมเนียม แต่ของเสี่ยตัน ยังไม่ครบองค์ประกอบ ซึ่งการขออนุญาตไม่ได้ แต่ มี การทำเรื่องขออุทธรณ์ก็ตาม ซึ่งทางจังหวัดได้แจ้งให้ทราบและรับทราบไปแล้วว่าเปิดให้บริการไม่ได้ แต่เนื่องจากมีการกระทำผิดตามพรบ.โรงแรม ทำ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องเข้าดำเนินการดังกล่าว โดยขณะนี้อยู่กระบวนทางกฎหมายส่งฟ้องศาลต่อไป แต่กรณีนี้เป็นที่น่าสนใจเพราะเป็นโรงแรม ของคนดัง ซึ่งทางอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้ดำเนินการจับกุมการกระทำผิดพรบ.โรงแรมหลายแห่งอย่างต่อเนื่อง หากยังมีการฝ่าฝืนเปิดให้บริการต่อก็ ต้องดำเนินการจับอีกครั้ง

1-475886811954-1-tile

Comments

comments