ศรัทธาชาวพุทธ และลูกศิษย์วัดสันติธรรม อัญเชิญพระพุทธรูปกลับสู่มาตุภูมิไทย-อินเดีย

Share This:

ศรัทธาชาวพุทธ และลูกศิษย์วัดสันติธรรม มอบถวายพระพุทธรูปพระชินราชจำนวน 17 องค์ ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับพระสงฆ์ในเมืองออรังคาบัต นำไปเผยแพร่พระพุทธศาสนสถานในประเทศอินเดีย เพื่อเป็นการอัญเชิญพุทธองค์กลับสู่มาตุภูมิ เป็นการเผยแพร่ สานสัมพันธ์พระพุทธศาสนาระหว่างประเทศไทย –อินเดีย

s__1482829

ที่วัดสันติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระครูวิมลธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม เจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ท่านโพธิปาโล มหาเถโร ตัวแทนคณะสงฆ์ในเมืองออรังคาบัต ประเทศอินเดีย และพระณัฐพงษ์ คุเณสโก พระสงฆ์วัดสันติธรรม และคณะศรัทธาลูกศิษย์วัดสันติธรรม ได้ร่วมกันจัดโครงการ”อัญเชิญพระพุทธรูปกลับสู่มาตุภูมิ” เพื่อเป็นการเผยแพร่ สานสัมพันธ์พระพุทธศาสนาระหว่างประเทศไทย-อินเดีย ได้ทำพิธีทางศาสนาพุทธมอบถวายพระพุทธรูป จำนวน 17 องค์เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะร่วมสมัย ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว จำนวน 1 องค์ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 16 องค์ ได้ทำการสวดมนต์สมโภชองค์พระพุทธรูป เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 โดยในวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ท่านโพธิปาโล มหาเถโร พระสงฆ์ในเมืองออรังคาบัต ได้เดินทางมารับมอบพระพุทธรูป จากคณะสงฆ์ไทย ณ วัดสันติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

s__1482827
พระครูวิมลธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม เจริญพรว่า เนื่องจากได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมวัดชาวพุทธท้องถิ่นของอินเดีย ณ เมืองออรังกาบัต เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา พบว่ายังมีชาวพุทธท้องถิ่นจำนวนมาก ขาดพระพุทธรูปเพื่อกราบไหว้สักการบูชา จึงได้ปรารภ เรื่องนี้กับลูกศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา จัดสร้างพระพุทธรูปหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 17 องค์เพื่อนำไปมอบให้กับชาวพุทธเมืองออรังกาบัต ได้กราบไหว้บูชา และในวันนี้ได้มีกากรแถลงข่าวการจัดโครงการ อัญเชิญพระพุทธรูปกลับมาตุภูมิ โดยได้มีการประสานกับคณะสงฆ์ในเมืองออรังคาบัตให้มารับมอบพระพุทธรูปจากคณะสงฆ์ไทย โดยการนำของพระครูวิมลธรรมรัต และคณะศรัทธาวัดสันติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไป ณ วัดโลกุตตระมหาวิหาร เมืองออรัวคาบัต ประเทศอินเดียในวันที่ 14 มกราคม 2560 ต่อไป


ทั้งนี้เพื่อสืบสานสัมพันธ์ระหว่างคระสงฆ์พระพุทธศาสนาทั้งสองประเทศไทย-อินเดีย เพื่อบำเพ็ญบุญกิริยามหาทาน ถวายพระพุทธรูป ให้เป็นพระประทานประจำอารามที่ยังขาดแคลนในต่างประเทศให้มีพระพุทธรูประจำวัด พร้อมทั้งให้พุทธศานิกชนชาวไทยได้เดินทางมาเยี่ยมชมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเมืองออรังกาบัต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้กลับมาตั้งมันในแผ่นดินมาตุภูมิตามเดิม

 

Comments

comments