ดอกซอมพอ ดอกไม้สารพัดประโยชน์ของการนำไปใช้โดยเฉพาะเป็นภูมิปัญหาชาวบ้าน อำเภอจอมทอง

Share This:

ดอกซอมพอ หรือ ดอกซอมภอ หางนกยูงไทย ดอกไม้สารพัดประโยชน์ของการนำไปใช้โดยเฉพาะเป็นภูมิปัญหาชาวบ้าน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มาใช้ขับไล่แมลงวี่ที่มักจะมาตอมในช่วงนั่งทำงาน ใช้เป็นศุนย์รวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันในการนำดอกดอกซอมพอ ไปใช้งานบุญงานต่างๆ

11-10-59-1-%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%ad-%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%ad

อีกหนึ่งภูมิปัญญของคนรุ่นเก่าที่สืบทอดกันมานานนับหลายรอยปี ของดอกซอมพอ หรือ ดอกซอมภอ หางนกยูงไทย มาใช้ไร้แมลงต่างๆ กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านแม่กลางป่าปู หมู่ที่ 1 ต.ดอยแก้ว อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำภูมิปัญหาของคนรุ่นเก่ามาใช้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นำดอกซอมพอ ชอดอกมาเหน็บไว้ที่ข้างใบหู ขณะนั่งทำงานจักสานกัน โดยจะไม่มีแมลงวันแมลงวี่มาตอมรบกวนใบหน้า ตาต่างๆ

11-10-59-1-%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%ad-%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%ad

พ่ออุ้ย สม เขียวกองเด่น อายุ 73 ปี ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบอกว่าดอกดอกซอมพอ นี้เป็นภูมิปัญญาที่ใช้สืบทอดกันมานานนับพันปีไม่ได้พึ่งนำมาใช้ ในอดีตไม่มียากันยุง แต่กลิ่นของดอกซอมพอ จะเหม็นทำให้แมลงไม่กล้าเข้าตอมขณะนั่งทำงาน แต่กลิ่นของดอกซอมพอ จะสิ่งกลิ่นแถบจะไม่มีกลิ่นแต่แมลงจะรับรู้ได้ ทำให้ไม่บินเข้ามาใกล้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุมักจะถูกแมลงวี่ชื่นชอบมาตอมตามใยหน้าดวงตารบกวนเกิดความรำคาญ ซึ่งภูมิปัญญานี้ยังคงสืบทอดต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานนำไปใช้ได้ เพราะดอกซอมพอ มีแต่ประโยชน์นอกจากไร้แมลงแล้ว ชาวบ้านที่นี้จะใช้ดอกซอมพอในการกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะงานบุญ งานศพ งานต่างๆ จะใช้ดอกซอมพอ เท่านั้น ดอกซอมพอ จะหาได้ง่ายขึ้นได้ตามบ้านเรือนทั่วไป สีของดอกก็สวยงามทำให้ชาวบ้านแห่งนี้นำมาใช้ร่วมกันเป็นดอกไม้แห่งความสามัคคีรวมใจเป็นหนึ่งเดียว

11-10-59-1-%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%ad-%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%ad

ด้านนายวิทยา พรหมบ้านสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่ากลุ่มผู้สูงอายุแห่งนี้จะทำกิจกรรมด้านจักสานของผู้สูงอายุมีกว่า 140 คน จะมารวมกลุ่มกันช่วยกันทำงานจักสานต่างๆ มีตลาดรองรับส่วนรายได้จะนำเข้ามาในกลุ่ม จะทำให้ผู้สูงอายุไม่เกิดโรคซึมเศร้าเหงาอยู่บ้านตามลำพังจะมาพบปะพูดคุยกันจากความรู้ในการทำจักสานต่างๆ โดยขณะนี้เตรียมนำไปถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ศึกษาการทำอาชีพจักสานของกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อไม่หายไป งสืบทอดต่อกันจากภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าให้คงอยู่ต่อไป

 

Comments

comments