จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 1st Lanna International Choir Competition 2016

Share This:

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าว งานประกวดร้องเพลงประสานเสียงระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (1st LannaInternational Choir Competition 2016) ระดับมาตรฐานสากลเป็นครั้งแรกของประเทศไทย พร้อมด้วยนางสาวนายอำไพ ไชยพิจิตร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนือ เขต1, นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร, นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และ นายสุธน วิชัยรัตน์ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ณ โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

14570362_545531378971731_291573368527890279_n

ส่วนการแข่งขันประกวดร้องเพลง 1st Lanna International Choir Competition 2016 ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 720 ปีจังหวัดเชียงใหม่ และแสดงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในระดับนานาชาติ (MICE City) พร้อมทั้งผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองดนตรี (Music City) ตามนโยบายของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถ รวมทั้งผู้ที่สนใจใน ดนตรี และการร้องเพลงประสานเสียงได้มีโอกาสในการแสดงออก และยังช่วยส่งเสริม พัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ดนตรี การศึกษา บริการระดับสากล และ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดอารยธรรมล้านนาในภาคเหนือ เพื่อนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างรายได้ และก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ที่จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ คณะนักร้องประสานเสียงทั้ง 7 ประเทศ ที่จะมาร่วมในการแข่งขันและใช้จ่ายเงินระหว่างพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

14657274_545536638971205_6903991595986378489_n

สำหรับการประกวดร้องเพลงประสานเสียงระดับโลก ครั้งที่ 1 ( 1st Lanna International Choir Competition 2016) มีการแข่งขันทั้งหมด 5 ประเภทจำนวน 57 ทีม จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ศรีลังกา โครเอเชีย มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย โดยใช้ห้องประชุมเลวีนิติคณะนิติศาสตร์ เขตแม่คาว และห้องประชุม E.C COURT อาคารโสมสวลี เขตแก้วนวรัตน์ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขัน และผู้มีส่วนร่วมกว่า 2,000 คนจากทั่วโลก ในระหว่างวันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดการแข่งขันโดย INTERKULTUR สถาบันจัดการแข่งขันการร้องเพลงประสานเสียงระดับโลกจากประเทศเยอรมัน

 

Comments

comments