ปปส.ภาค 5 กำหนดขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่

Share This:

สำนักงาน ปปส.ภาค 5 กำหนดขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 4/2559 ประเภท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและยานพาหนะ จำนวน 22 รายการ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจดูรายละเอียด/ราคาเริ่มต้นได้ที่

1-16-%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%aa-%e0%b8%a0-5

https://www.oncb.go.th/ONCB_OR5/_layouts/15/FSBTSP2013/NewsDisplay.aspx?NewsID=53&DisplayScope=internet%20and%20intranet&NewsList=ONCBNews4&NewsListDisplayName=ONCBNews4&ColumnName=Title,image,VisitedCounts,FormatDate,DateCreate&Newssite=http://www.oncb.go.th/ONCB_OR5&Comment=yes

Comments

comments