สสจ.เฝ้าระวังคนท้องติดเชื้อไวรัสซิกายังไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม พบ 5 อำเภอผู้ป่วยรวมในเมืองต้องBig Cleaning Day

Share This:

สาธารณสุขจ.เชียงใหม่ติดตามอาการดูแลหญิงตั้งครรภ์จากโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างใกล้ชิด ย้ำจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่พบเด็กทารกที่มี ภาวะศีรษะเล็กจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่วาง อำเภอเมือง และ อำเภอสันกำแพง พบว่าโรคไข้เลือดออก ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม – 10 ตุลาคม 2559 จำนวน 4,246 ราย เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ผู้ป่วยติด เชื้อไวรัสซิกา จำนวนทั้งหมด 16 ราย และยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม

14667

หลังจากจัดดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ‘Big Cleaning Day’ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและการป้องกันไวร้สซิก้า ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พ่นหมอกควัน การพ่นละอองฝอย ULV การทำความสะอาด และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง ลาย ของทุกภาคส่วน
14670
ล่าสุดร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์ไวรัสซิกาล่าสุดในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 จังหวัด เชียงใหม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา จำนวนทั้งหมด 16 ราย(ไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม) การจากตรวจหาซิกาในจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งสิ้น 937 ราย มีผลเป็นบวก 16 ราย เป็นบุคคลทั่วไป 13 ราย หญิงตั้งครรภ์ 3 ราย ข้อมูลจากการเฝ้าระวังในหญิงตั้งครรภ์ 3 ราย ที่ติดเชื้อไวรัสซิกาอยู่ในความดูแลของสูตินรีแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่พบรายล่าสุดตรวจพบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นชาย อายุ 33 ปี ซึ่งพักอาศัยในพื้นที่ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย สำหรับอาการ ของผู้ป่วยที่พบติดเชื้อไวรัสซิกา ผู้ป่วยทั้ง 16 ราย ส่วนใหญ่ มีไข้ ต่ำๆ ออกผื่น อาการ ดีขึ้น ภายใน 3 – 5 วัน รักษาแบบผู้ป่วยนอก ขณะนี้อาการเป็น ปกติทุกราย อาการของหญิงตั้งครรภ์ที่พบจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 3 ราย มีรายละเอียดดังนี้ 1.เป็นหญิงอายุ 31 ปี สัญชาติไทย มีอายุครรภ์ 6 เดือน 2.เป็นหญิงอายุ 26 ปี สัญชาติไทยใหญ่ มีอายุครรภ์ 8 เดือน 3. เป็นหญิงอายุ 22 ปี สัญชาติไทย มีอายุครรภ์ 6 เดือน

ซึ่งทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและนัดให้มาตรวจครรภ์ทุกเดือน ผลจากการตรวจยังไม่พบ เด็กทารกที่มีภาวะศีรษะเล็กจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา อาการของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิกาทั้ง 3 ราย ขณะนี้อาการเป็นปกติ ทุกราย จากการเฝ้า ระวังและการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าโรคไข้เลือดออก ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม – 10 ตุลาคม 2559 จำนวน 4,246 ราย เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 25-34 ปี รองลงมาคืออายุ อายุ 15-24 ปี และอายุ 35-44 ปี ตามลําดับ โดยอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่วาง อำเภอเมือง และ อำเภอสันกำแพง


ทั้งนี้สำหรับโรคไข้เลือดออกนั้นยังไม่มีวัคซีนและยังไม่มียารักษาเฉพาะ จะเป็นการรักษาตามอาการ ดังนั้น สิ่งที่ทำได้คือประสานให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ลงไปพ่นควันกำจัดยุงลาย และขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็น การลดพาหะนำเชื้อโรค ทั้งเชื้อไข้เลือดออก และเชื้อไวรัสซิกา หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณ สุขจังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-211048-50 ต่อ 111

 

Comments

comments