กงสุลกิติมศักดิ์อังกฤษ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมให้กำลังใจสองเด็กชาวเขาเผ่าม้งดอยปุย

Share This:

กงสุลกิติมศักดิ์อังกฤษ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมให้กำลังใจสองเด็กชาวเขาเผ่าม้งดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับจะประสาน องค์กรควบคุมสื่อที่อังกฤษให้ออกมาแก้ข่าวสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและกู้ศักดิ์ศรีให้เด็กไทย

161993

นายเบน สวัสดิวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์อังกฤษประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายศรันยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เดินทางไปยังบ้านม้งดอย ปุย ดอยสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมสองเด็กหญิงชาวเขาเผ่าม้งและครอบครัว เพื่อให้กำลังใจและรับปากว่าจะประสานองค์กรควบคุม สื่อที่ประเทศอังกฤษ และตามหาคนโพสต์ข้อความที่เป็นเท็จทำให้เกิดความเสื่อมเสียกับเด็กทั้งสองคน และบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหม่ โดยเฉพาะจะตั้งทีมทนายความยื่นเรื่องไปยังองค์กรควบคุมสื่ออังกฤษ ที่ก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์ของอังกฤษ 4 ฉบับได้ลงข่าวที่เป็นการเข้า ใจผิดโดยไม่มีการตรวจสอบข้อมูล ทำให้เด็กไทยได้รับความเสียหายจากข่าวที่ถูกนำเสนอออกไป เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันและทวงคืน ศักดิ์ศรีของเด็กชาวเขาบ้านม้งดอยปุย

161995

นอกจากนี้ทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เตรียมให้การช่วยเหลือครอบครัวของเด็กหญิงทั้งสอง ด้วยการซ่อมแซมบ้านพักให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเตรียมการซ่อมแซมตามโครงการบ้านเทิดไท้องค์ราชันของทางจังหวัดเชียงใหม่ เพราะนอกจากเด็กสองคนจะเป็นเด็กดีที่ กตัญญูช่วยครอบครัวหารายได้และสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวแล้ว บิดายังปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครทำงานช่วยชุมชนและสังคมตลอดมา จึง เห็นควรให้เป็นขวัญและกำลังใจ

Comments

comments