ร่วมใจร่วมกันชักพระหนักกว่า 2 ตัน สูง 5.2 เมตร ขึ้นบันไดนาค 306 ขั้น วัดพระธาตุดอยสุเทพ

Share This:

ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกันชักพระหนักกว่า 2 ตัน สูง 5.2 เมตร ขึ้นบันไดนาค 306 ขั้น วัดพระธาตุดอย สุเทพ ถือเป็นการร่วมบุญใหญ่และเป็นการร่วมมือร่วมใจแสดงออกถึงความสามัคคีอย่างไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนา

14721545_1424566544224858_2337193233543110359_n

ที่บันไดทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวิหาร ซึ่งเป็นบันได้นาคสูงทอดยาวกว่า 306 ขั้น พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ ได้ร่วมกันอัญเชิญพระพุทธเอกูนนวุตายุโก (พระเอกูนะ นวตายุโก บรมนาถ ศรีธัยยะชาติ) พระพุทธรูปไม้สักปางประทานพรทรง เครื่องจักรพรรติ์ ขนาดสูงกว่า 5.2 เมตร น้ำหนัก 2 ตัน จ ที่พระธรรมเสนาบดีดำริจัดสร้างในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 ปี และเฉลิมพระชนย์พรรษา 89 พรรษา โดยมี ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน ผู้อำนวยการบริษัทสมิทธิผล จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคูร่า จำกัด เป็น เจ้าภาพสร้างถวาย

14731325_1424566664224846_8475544547458957667_n

ทังนี้การอัญเชิญพระขนาดใหญ่โดยการชักลากพระทั้งองค์ขึ้นทางบันไดนาควัดพระธาตุดอยสุเทพ เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนัก ในครั้งนี้ถือว่านักท่องเที่ยว และประชาชนที่มาร่วมพิธีชักพระได้ร่วมกันทำบุญใหญ่ ซึ่งมีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกได้ยากนัก โดยตลอดการชักลากพระขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพอาศัย แรงกายแรงศรัทธาของผู้ที่ร่วมพิธีช่วยกันชักลากโดยมีเพียงเชือกและหมอนรององค์พระพุทธรูป โดยช่วยกันค่อยๆลากพระขึ้นสู่บันไดนาคได้ที่ละน้อย จนสามารถนำองค์พระขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพจนสำเร็จ ท่ามกลางความดีใจและเสียงไชโยโห่ร้องของผู้เข้าร่วมพิธีเมื่อสามารถชักพระขึ้นมาสู่จุดหมายได้เป็นผลสำเร็จ

สำหรับพระพุทธเอกูนนวุตายุโก จะได้นำไปประดิษบานยังวัดพระธาตุดอยสุเทพทางด้านทิศตะวันออกในบริเวณจุดชมวิว เพื่อให้ประชาชนที่มาท่อง เที่ยวนมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพได้กราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป

 

Comments

comments