เดือน: ตุลาคม 2016

จังหวัดเชียงใหม่ควบคุมยี่เป็งและคืนส่งท้ายปีเก่า ห้ามจุดบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมควันขึ้นสู่อากาศ

Share This: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมเสนอประกาศในราชกิจจาน […]
Read More

ทน.เชียงใหม่ ร่วมทุกภาคส่วนออกเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและการป้องกันไวร้สซิก้า

Share This: นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี […]
Read More

ยินดีกับความสำเร็จของสวนสัตว์เชียงใหม่ได้สมาชิกใหม่ ลูกนกกระเรียนหงอนพู่ หรือนกกระเรียนมงกุฏเทา จำนวน 2 ตัว

Share This: ยินดีกับความสำเร็จของสวนสัตว์เชียงใหม่ได้สม […]
Read More