วันแรกสุดคึกคักนักท่องเที่ยวแห่เดินชมกิ่วแม่ปานกว่า 700 คน บนดอยอินทนนท์

Share This:

วันแรกสุดคึกคักนักท่องเที่ยวแห่เดินชมกิ่่วแม่ปานกว่า 700 คน บนดอยอินทนนท์ หลังจากก่อนหน้านี้ได้ปิดบริการในวันที่ 1 มิถุนายน เพื่อปรับปรุงและดูแลความสมดุลเชิงนิเวศวิทยา ขณะที่นายอำเภอจอมทองเผยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 หวงใยพื้นป่าดอยสูงที่สุดของไทย ได้พลิกฟื้นกลับมาสมบูรณ์จนติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

dji_0021-mp4_000068544

 

หลังจากเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เดินเข้าชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติกิ่วแม่ปาน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวนิตยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอจอมทอง เดินสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน เริ่มต้นจุดชมวิวกิ่วแม่ปาน มีนักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมศึกษาธรรมชาติในเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานเป็นวันแรกในช่วงฤดูหนาวนี้ หลังจากก่อนหน้านี้ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้สั่งปิดงดให้นักท่อเที่ยวได้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูความสมดุลเชิงนิเวศวิทยา เป็นระยะเวลา 5 เดือนจนสมบูรณ์ โดยวันแรกที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเข้าเดินป่าชมทั้งหมด 77 กลุ่มรวม 770 คน

s__3014697

นางสาวนิตยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง กล่าวว่าดอยอินทนนท์ได้รับพระมาหกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จมาเมื่อปี 2517 เพื่อแก้ไขัญหาผืนป่าถูกแผ้วถางมีสภาพเป็นเขาหัวโล้น ของชาวเขาผ่านมา 40 กว่าปีสภาพของผืนป่าดอยอินทนนท์ถูกพลิกฟื้นกลับมาจนมีความอุดมสมบูรณ์จนทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดดอยที่สูงที่สุดของประเทศไทยและติดอันดับ 1 -5 ของประเทศไทยมนักท่องเที่ยวเดินทางมาตลอดทั้งปี เพราะบนดอยอินทนนท์แห่งนี้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและวิถีชีวิตของชาวเขา

s__4800679

โดยเฉพาะเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 42 ใกล้กับพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้น เป็นวงรอบระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ที่ระดับความสูงประมาณ 2 พันเมตร จุดเด่นของเส้นทางเดินนี้จะผ่านป่าดิบชื้น ทุ่งหญ้า และป่าเมฆ ซึ่งสภาพอากาศจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา จนทำให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อีกอย่างหนึ่งที่สันเขานี้จะมี ทุ่งกุหลาบพันปีหลายสิบไร่ สีแดงสด ออกดอกให้ได้ชื่นชมกันในช่วงฤดูหนาว พบดอกไม้หายาก ได้มากมาย เช่น สุวรรณนภา,บีโกเนียป่า และถ้าหากโชคดี อาจได้เห็นกวางผา ซึ่งเป็นสัตว์สงวนหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ ตามริมหน้าผาเมื่อเดินผ่านสันเขาไปเป็นทางเดินกลับจะเดินเข้าสู่ป่าดิบชื้นอีกครั้ง รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดิน 2 – 3ชั่วโมง

 

Comments

comments