ราคาข้าวตกต่ำแต่ที่นี่สหกรณ์การเกษตรอำเภอพร้าวไร้ปัญหาชาวนาเข้มแข็งรวมตัวกันผลิตขายเอง

Share This:

สหกรณ์การเกษตรพร้าวรับซื้อข้าวจากชาวนาราคาตันล่ะ 1 หมื่นถึง 13,000 บาทขึ้นอยู่กับคุณภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อชาวนาในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนสมาชิกให้ปลูกข้าวที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ สามารถรวมกลุ่มกันผลิตเป็นนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิต ทำให้ผลิตข้าวได้มาตรฐาน ทางสหกรณ์ยังได้สนับสนุนเงินตันละ 1 พันบาทและค่าขนส่งตันละ 300 บาทโดยสมาชิกจะนำมาขายให้กับสหกรณ์ สามารถต่อรองกับพ่อค้าคนกลางได้ กลายเป็นสหกรร์ผลิตข้าวสารที่เข้มแข็งไม่มีปัญหาเรื่องราคา ข้าวต่อสมาชิก

s__4268156

นายนิกร ทะกลกิจ ประธานสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า สถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำในช่วงนี้ไม่ส่งผล กระทบกับการรับซื้อข้าวจากสมาชิกของสหกรณ์เนื่องจากทางสหกรณ์การเกษตรพร้าว ได้ส่งเสริมสมาชิกกว่า 500 ครัวเรือนปลูกข้าวหอมมะลิ 4,000-5,000 ไร่ ขณะนี้ผลผลิตยังไม่ออกสู่ตลาดโดยเริ่มเก็บเกี่ยว วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ ปีนี้คาดว่ามีผลผลิต 3 พันตัน ลดลงจากปีที่แล้วที่มีผลผลิต 5,000 ตัน หรือลดลง 30-40% เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนไปปลูกข้าวเหนียวสันป่าตองนอกจากนี้ได้รับผลกระทบจากโรคข้าว อาทิ เพลี้ยกระโดด และโคนเน่า ปีนี้คาดว่ารับซื้อข้าวจากสมาชิกกิโลกรัมละ 10-13 บาท หรือ 10,000-13,000 บาท/ตัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความชื้นเป็นหลักคาดว่า จะใช้เงิน 40-50 ล้านบาท ซึ่งราคาซื้อข้าวดังกล่าว เกษตรกรสามารถอยู่ได้ ถ้าราคาต่ำกว่า 10,000 บาท/ตัน เกษตรกรขาดทุนเนื่องจากมีต้นทุน 8,000 -9,000 บาท/ตัน

00137-mts_000002233

ประธานสหกรณ์การเกษตรพร้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า สหกรณ์ได้ทำบันทึกข้อตกลง หรือเอ็มโอยูกับสมาชิก รับซื้อข้าวหอมมะลิทั้งหมด โดยเพิ่มราคา ข้าวให้สมาชิก 1 พันบาท/ตัน เนื่องจากผลผลิตได้รับการรับรองจากกรมการค้า (HSP) ว่าผลิตข้าวแบบอินทรีย์ ลดใช้สารเคมี ทำให้ผลผลิตมีราคาสูง ขึ้น ซึ่งสหกรณ์ส่งจำหน่ายให้กับกลุ่มแอมเวย์ และผลิตข้าวถุงแบรนด์ของตนแล้วส่งไปจำหน่ายทั้งตลาดทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากข้าว หอมมะลิ ยังเป็นที่ต้องการของตลาดสูง นอกจากนี้ทางสหกรณ์ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ใน โครงการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ สามารถลดต้นทุนในการปลูกข้าวเช่นจ้างเหมารถไถนาครั้งเดียวหลายคัน ซื้อปุ๋ยและยาได้ครั้งล่ะมากๆทำให้สามารถต่อรองราคาได้ เมื่อถึงฤดูเก็บ เกี่ยวก็จ้างรถเกี่ยวข้าวหมาเกี่ยวข้าวครั้งเดียวจากไร่ล่ะ 250 บาทต่อรองเหลือไร่ล่ะ 200 บาท นอกจากนี้ทางสหกรณ์ยังได้สนับสนุนค่าขนส่งผลผลิต ข้าวจากแปลงนามายังสหกรณ์อีกตันล่ะ 300 บาท

อย่างไรก็ตามพื้นที่เชียงใหม่มีการปลูกข้าว 2 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวพันธุ์เตี้ย หรือสันป่าตอง ซึ่งปีนี้ข้าวเหนียวมีราคาตกต่ำ เหลือ กิโลกรัมละ 6-6.20 บาท หรือ 6,000-6,200 บาท/ตัน ส่วนใหญ่เกษตรกรขายข้าวสด ถ้าตากแห้งราคาเพิ่มเป็น 8,200 บาท/ตัน ซึ่งโรงสีรับซื้อข้าว เหนียวตามฤดูกาล หากหมดฤดูไม่รับซื้อ เนื่องจากกลายเป็นข้าวแข็ง ต้องป้อนส่งโรงงานเท่านั้น ซึ่งผลผลิตข้าวเหนียวค่อนข้างมาก เนื่องจาก เกษตรกรปลูกข้าวนาปีเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว

 

Comments

comments