ชาวอำเภอจอมทองต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทาน

Share This:

ชาวอำเภอจอมทองให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาด ที่ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่zak508

ที่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณชำนิประศาสน์ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้าประชาชน อำเภอจอมทอง ร่วมพิธี กฐินพระราชทาน โดยนางเภาสีนา บุญญาภิภัทร ได้เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาทอดถวายพระสงฆ์ ณ ศาลาหทัยนเรศวร์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร โดยได้จตุปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทั้งหมด ได้มอบให้กับวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เพื่อนำไปใช้ในการบำรุงศาสนสถานต่างๆ ในการนี้คณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีต่างน้อมจิตอธิษฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้

ด้านนางสาวนิตอยาก พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง เปิดเผยว่า ทุกครั้งในงานกิจกรรมโครงการต่างๆของอำเภอจอมทอง และหลายหน่วยงานในอำเภอจอมทอง จัดงานต่างๆ ตลอดจนงานประเพณีต่างๆ ท่านปวิณชำนิประศาสน์ พร้อมด้วยคุณมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและร่วมงานอย่างสม่ำเสมอ นับตั้งแต่ท่าน ผู้ว่าฯและนายกเหล่ากาชาด ได้มารับตำแหน่งท่านได้เข้ามาเยี่ยมเยียนพื้นที่และราษฎรชาวจอมทอง จำนวนหลายครั้ง อาทิ เช่นงานสรงน้ำพระบรมธาตุวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร งานประเพณีไหว้สา รวมแสดงมุทิตาจิตครบรอบวันเกิดพระธรรมมังคราจารย์ (หลวงปู่ทอง)โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในอำเภอจอมทอง ซึ่งได้มีการมอบถุงยังชีพ และแจกจ่ายพันธุ์ไม้ พันธุ์ปลา แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน พร้อมเยี่ยมชมการออกหน่วยบริการจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่มาให้บริการแก่ประชาชน อาทิ บริการทำบัตรประชาชน โรงพยาบาลเคลื่อนที่ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การจัดนิทรรศการความรู้ด้านต่างๆ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ ตลอดจนงานอื่นๆอีกมากมาย ที่ชาวอำเภอจอมทองได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ว้าฯและท่านนายกเหล่าเป็นอย่างสูงที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดในช่วงปีนี้ นับกว่าเกือบ 10 ครั้งที่ท่านได้เข้ามาเยี่ยมเยียน ในนามของชาวอำเภอจอมทอง ทุกคนขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาด เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

000000000จบ000000000

Comments

comments