วัดครูบาดังเชียงใหม่ วัดศรีดอนมูล อำเภอสารภีได้รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9 ถึง 2 ครั้ง

Share This:

วัดครูบาดังเชียงใหม่ วัดศรีดอนมูล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดชาวบ้านวัดทั่วไปแต่ได้รับเสด็จถึง 2 ครั้ง ยังมีภาพการเสด็จให้ได้ชม พร้อมต้นจำปาพระองค์ทรงปลูกต้นจากต้นเล็กๆ ได้เติมใหญ่ให้ร่มเงากว่า 30 ปี นอกจากนี้ครูบาน้อย ได้น้อมนำพระราชดำรัสมาสอนสั่งพุทธศาสนิกชนพร้อมวาดภาพระราชดำเนินลงผนังอุโบสถ

19-10-59-1-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-2

 

ส่วนที่วัดศรีดอนมูล ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นวัดเล็กวัดชาวบ้าน แต่ได้รับเสด็จพระราชดำเนินถึงครั้ง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2524 และ 15 กุมภาพันธ์ 25528 ซึ่งภาพการเสด็จในครั้งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ ในครั้งนี้นได้นำภาพพระราชดำเนินทุก อิริยาบถ เสด็จมายังวัดครั้งทั้งสองสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับชาวบ้านตำบลชมพู อำเภอสารภีเป็นอย่างมาก ทั้งสองครั้ง พระครูสิริศีลสังวร หรือ ครูบาน้อย เตชะปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล ได้ร่วมรับเสด็จกับพระครูพิศิษฏ์สังฆการ หรือ ครูบาผัด ผุสสิตธัมโม มรณะภาพไปแล้ว ก็ทำความปลาบปลื้มต่อครูบาน้อยเป็นอย่างมาก

19-10-59-1-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-1
ครูบน้อยกล่าวว่าหลังจากทราบการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งทางวัดได้นำภาพพระราชดำเนินพระราชกรณียกิจใน 2 ครั้งมาจัดจัดนิทรรศการ พร้อมนำภาพไปติดไว้ยังยังศาลาให้ประชาชนได้ชม นอกจากนี้ยังมีการปลูกต้นจำปาหรือจำปีไว้ด้านหน้าวิหาร เพื่อเป็นร่มเงาแล้วกลิ่นของจำปีก็หอมจะได้ถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้า ซึ่งจากต้นเล็กๆ ได้เติบโตใหญ่เผยแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นร่มเงา ตอนนี้ก็อายุ 35 ปี ซึ่งมีการจัดซุ้มพร้อมข้อความและภาพทรงปลูกไว้ โดยเฉพาะการได้ลงลงพระปรมาภิไธย ของพระองค์พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ ไว้ยังซุ้มด้านข้างวิหาร และด้านหน้าอุโบสถ ที่ได้ทรงมาตัดลูกนิมิตร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 25528 หลังจากสร้างแล้วเสร็จ ที่เป็นจุดสำคัญภายในผนังอุโบสถจะมีภาพวาดจากชั่งล้านนา นำภาพพระราชดำเนินพระราชกรณียกิจภายในวัดมาลงไว้ เพื่อให้อนุสรณ์จารึกเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชมมานานหลายสิบปี ด้านหน้าอุโบสถจะมีตราอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร ติดไว้ด้านบนจั้วหน้าอุโบสถ


ครูบาน้อย ยังกล่าวว่าครั้งได้เข้าเฝ้า มีการสนทนากับพระองค์ท่าน ซึ่งท่านทรงห่วงใยในพระพุทธศาสนาและชีวิตความเป็นของประชาชน ที่น้อมนำให้ใช้การอยู่อย่างพอเพียง ทำให้อาตมา ได้นำคำห่วงใบยของพระองค์ท่านมาสั่งสอนต่อพุทธศาสนิกชนทุกครั้งที่เดินทางมาเข้าวัดทำบุญตราบจนทุกวันนี้ สั่งสอนให้กับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่หันหน้าเข้าวัดทำบุญมากขึ้น เพื่อซึมซับน้อมนำตามพระดำรัสที่พระองค์ได้มอบไว้แก่ประชาชนนำไปใช้ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

 

Comments

comments