กาดสวนแก้วเปิดจุดจำหน่ายข้าวจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภค

Share This:

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ให้จำหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น และได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำแนวทางโดยใช้ขบวนการสหกรณ์ดำเนินการจำหน่ายข้าวสารจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรง เพื่อลดต้นทุนการจัดการด้านการตลาด ผู้บริโภคซื้อข้าวสารในราคายุติธรรม และเกษตรกรชาวนาจะได้ขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น

00
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จึงเปิดจุดจำหน่ายข้าวช่วยเกษตรกรชาวนา โดยนำข้าวหอมมะลิ 105 จากสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด และข้าวเหนียว สันป่าตอง จากสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด มาวางจำหน่ายในราคายุติธรรม เพื่อเป็นการ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาให้ได้จำหน่ายข้าวเปลือกในราคาที่สูงขึ้น ในระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น G (หน้าร้านพิซซ่าฮัท) อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

Comments

comments