อีกความภาคภูมิใจชาววิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ถวายงานในหลวงรัชกาลที่ 9

Share This:

อีกความภาคภูมิใจชาววิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ถวายงานในหลวงรัชกาลที่ 9 ผลิตเครื่องผสมเกลือไอโอดีนได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2533 ผ่านมา 26 ปี พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินดูดเครื่องที่วิทยาเทคนิค สามารถช่วยลดการใช้แรงคนนำเกลือผสมไอโอดีนแจกจ่ายให้กับประชาชนแก้ไขปัญหาโรคคอพอก

2

ส่วนที่แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อาจารยืและนักศึกษาระดับปวส. 1 ได้นำเครื่อผสมเกลือไอโอดีนพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นเมื่อปี 2533 ซึ่งทางวิทยาลัยโดยในขณะนั้น ได้ช่วยกันคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นจนประสบความสำเร็จเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2533 สำเร็จเป็นเครื่องแรก ขึ้นมาเพื่อนำไปผสมเกลือกัไอโอดีนลงไปเนื่องจากประชาชนในภาคเหนือประสบปัญหาเป็นโรคขอพอก ซึ่งเกลือสินเธาว์ ไม่มีไอโอดีน (I) เหมือนเกลือทะเลหรือ เกลือสมุทร (Sea Salt) ถ้าขาดไอโอดีนจะเป็นโรคคอพอก และถ้าขาดตั้งแต่ยังเด็ก ร่างกายจะแคระแกร็น สติปัญญาต่ำ หูหนวก เป็นใบ้ ตาเหล่และอัมพาต แต่พอเราจะบริโภค ในทางการค้า เขาจะต้องผสมไอโอดีนเข้าไปด้วย

3

ด้านอาจารย์ชายชาญ ปิงเมือง หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ กล่าวว่าในขณะนั้นตนเองเป็นอาจารย์ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ก็ได้ร่วมกันคิดค้นทำงานถวายแด่พระองค์ ในครั้งนั้น ทุกคนต่างช่วยกันเพื่อสนองพระราชดำริ ครั้งเสด็จพระราชกรณียกิจในภาคเหนือ ก็ใช้เวลาไม่นานก็ประสบความสำเร็จก่อนทูลเกล้าฯ หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2536 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังวิทยาลัยเทคนิดเพื่อดูกระบวนการของเครื่องดังกล่าว ก่อนจะผลิตเป็นเครื่องต้นแบบและแจกจ่ายไปยังพื้นที่พร้อมผสมเกลือไอโอดีนแจกจ่ายใหักับประชาชนจนได้ผ่านกระบวนการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเครื่องดังกล่าวยังถูกซ่อมบำรุงใช้งานได้ ซึ่งตอนนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหกรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ผสมเกลือจากการนำมาบริจาคกว่า 2 ตันเพื่อผสมไปแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยได้เดินทางไปจากจุดแรกบ้านป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่กว่า 300 กิโลกรัม เพราะเป็นพื้นที่แรกพระองค์ได้แจกเพื่อเป็นการตามรอยพระองค์ นอกจากนี้ก็จะนำไปแจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆ ตามความต้องการ ส่วนประชาชนต้องการแจกความประส่งค์มาได้ที่วิทยาลับเทคนิคเชียงใหม่ หรือจะบริจาคเกลือสินเธาว์ได้ที่เช่นกัน
ด้านนายศรีรัตน์ ดวงคำ นักศึกษาปวส.1 แผนกช่างกลโรงงาน ได้จัดทำการสาธิตการผสมเกลือไอโอดีน จากสูตรจนได้ค่าตามมาตรฐาน กล่าวว่าภูมิใจและดีใจมากที่ได้ทำงานถวายงานในครั้งนี้ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมกับเพื่อนช่วยกันผลสเกลือไอโอดีนแจกจ่ายกับประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Comments

comments