ชาวเขาเผ่าม้งรวมตัวเป็นรูปหัวใจ ถวายอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เดินเท้าจากดอยสุเทพมาร่วมกิจกรรม

Share This:

ชาวเขาเผ่าม้งรวมตัวเป็นรูปหัวใจ ถวายอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยต่างซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยที่เปลี่ยนชีวิตชาวเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เตรียมขอเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระบรมศพ 1คืนและส่งพืชผักเมืองหนาว 5 ตันให้โรงทาน  1-3

ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พี่น้องชนเผ่าม้งสวมชุดประจำเผ่าจากทุกหมู่บ้านกว่า 5,000 คนเดินทางมาร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการยืนรวมตัวกันเป็นรูปหัวใจ และมีผู้นำม้งเป่าแคนถวาย จำนวน 70 คน และกล่าวคำปฏิญาณตนทำความดีตอบแทนแผ่นดิน ท่ามกลางความอาลัยของพี่น้องชนเผ่าม้งที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพี่น้องชนเผ่าได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เลิกปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนลอยมาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน โดยช่วงเช้าเวลา 04.00 น. ชาวม้งบ้านม้งดอยปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางจากบนดอยลงมายังศาลากลาง ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเกือบ 6 ชม 50 นาที

1-2
นายเรืองฤทธิ์ เจริญเจ้าสกุล ประธานเครือข่ายม้งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าการรวมตัวของพี่น้องเผ่าม้งครั้งนี้เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างจิตสำนึกในการรักชาติและสถาบัน เนื่องจากไม่สามารถนำพี่น้องกว่า5-6พันคนลงไปยังกรุงเทพมหานครได้ จึงมารวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่แทน อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้ประสานเพื่อขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท รวมทั้งประสานกับทางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อที่จะส่งพืชผักเมืองหนาวที่ชาวเขาเผ่าม้งปลูกขึ้นตามแนวทางของพระองค์ท่าน ไปช่วยโรงทานที่กทม.จำนวน 5 ตันอีกด้วย

 

 

Comments

comments