รำลึก 82 ปี วันจอบแรกพระคุณครูบาศรีวิชัยตักบาตรภิกษุสงฆ์สามเณร 219 รูป

Share This:

ชาวเชียงใหม่รำลึก 82 ปี วันจอบแรกระลึกถึงพระคุณครูบาศรีวิชัย ประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวน 219 รูป ที่นำศรัทธาชาวเชียงใหม่ลงจอบแรกในการสร้างถนนขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477 พร้อมทั้งทำบุญอุทิศส่วนกุศลน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1-dscf9505

ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เชิงทางขึ้นดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ทำพิธียืนโยงโองการสักการะรูปเหมือนอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ภาพถ่ายเจ้าแก้วนวรัฐเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในอดีต และถวายความเคารพเบื้อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวน 219 รูป ที่เดินบิณฑบาตรลงมาจากบันไดวัดศรีโสดาพระอารามหลวง และประกอบพิธีทางศาสนา ในการจัดงาน 82 ปี วันจอบแรกครูบาศรีวิชัย เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาศรีวิชัย ที่ได้สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ และได้ปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซมวัดวาอารามโบราณสถาน ทั่วแผ่นดินล้านนา พร้อมทั้งทำบุญอุทิศส่วนกุศลน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1-2

ย้อนหลังไปเมื่อครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาได้ถือฤกษ์ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477 ลงจอบแรกในการทำถนนขึ้นสู่ยอดดอยสุเทพเพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งหลวงศรีประกาศและเจ้าแก้ว นวรัฐ ซึ่งเป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่ ได้กราบอาราธนาครูบาศรีวิชัยมาเป็นผู้นำในการสร้างถนนเส้นดังกล่าว จนเป็นที่มาของการรวบรวมพลังศรัทธาผู้คนจากหลายจังหวัดเช่น ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เชียงแสน ตลอดจนแถบชายแดนพม่า มาช่วยกับบูรณะเส้นทางความยาว 11 กิโลเมตร 530 เมตร และแล้วเสร็จจนสามารถเปิดใช้ถนนได้เมื่อ 30 เมษายน 2478 หรือเมื่อ 80 กว่าปีก่อน โดยใช้เวลาเพียง 5 เดือนกับ 22 วัน

 


สำหรับวันเปิดถนนให้รถขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรกเมื่อ 80 กว่าปีก่อนนั้น ครูบาศรีวิชัย ครูบาเถิ้ม หลวงศรีประกาศ เถ้าแก่โหงวและบุคคลอื่นๆ ซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ มาชุมนุมอยู่กันอย่าพร้อมพรั่งเพื่อรอเวลาที่เจ้าแก้วนวรัฐเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่จะมาทำพิธีเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพ และนั่งรถยนต์ขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรก เมื่อรถยนต์ของเจ้าแก้วนวรัฐมาถึงปะรำพิธีที่เชิงดอยสุเทพ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และก็ประทับรถยนต์ขึ้นไปตามถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จ จนกระทั่งถึงเชิงบันไดนาควัดพระบรมธาตุวัดดอยสุเทพใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษตามสภาพถนนที่เป็นเพียงดินในครั้งนั้น เจ้าแก้วนวรัฐเสด็จขึ้นไปทรงนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ แล้วประทับรถยนต์เสด็จสู่นครเชียงใหม่ ถนนสายดังกล่าวเมื่อสร้างเสร็จใหม่ ๆ มีชื่อว่า ถนนดอยสุเทพ ครั้นต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นถนนศรีวิชัย เพื่อเป็นเกียรติแก่ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งลานนาไทยซึ่งเป็นประธานในการสร้างถนนสายนี้

 

Comments

comments